Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Filtrēt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 90 Datums Nozare Pasts Kategorija Cita Nosaukums Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai Dokuments
Nr. 91 Datums Nozare Pasts Kategorija Cita Nosaukums Par konkursa komisijas sastāvu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā Dokuments
Nr. 2.79-02/26 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” Dokuments
Nr. 2.79-02/25 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” Dokuments
Nr. 1/8 Datums Nozare Pasts Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā Dokuments
Nr. 89 Datums Nozare Atkritumu apsaimniekošana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 86 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23024 siltumenerģijas pārvadei un sadalei anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Biznesa centrs „TOMO”” Dokuments
Nr. 85 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Frekvences Nosaukums Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2” Dokuments
Nr. 88 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dobeles Eko” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu Dokuments
Nr. 87 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 84 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 83 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Cita Nosaukums Par dabasgāzes sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības „Gaso” neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību Dokuments
Lēmumus, kas ir vecāki par 2017.gadu skatīt šeit