Atkritumu apglabāšana

Drukāt

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē atbildīgs tikai par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs tiek apstiprināts sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem par darbībām, kas ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas pēc to pieņemšanas poligonā. Tarifu maksā atkritumu apsaimniekotājs, kas uz atkritumu poligonu atvedis nešķirotus sadzīves atkritumus.
Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldības kompetencē.
Infogrammā attēlots institūciju atbildības līmenis attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas maksu, kuru atkritumu radītājs maksā par saviem radītajiem atkritumiem.

Ar aktualitātēm Regulatora atbildībā esošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma jomā var iepazīties sadaļā “Jaunumi”.