Lietotāju un komersantu attiecības

Print

Izvēloties elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēju jeb komersantu Jums ir nepieciešams izvērtēt, vai komersants varēs nodrošināt tādu elektronisko sakaru pakalpojumu kā sagaidāt, saprast kam jāpievērš uzmanību slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kā arī, kas jāņem vērā komersanta maiņas vai līguma pārtraukšanas gadījumā. Slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu nepieciešams pārliecināties vai komersanta piedāvātais saziņas veids ir Jums ērts un pieņemams, kā arī kur vērsties ar jautājumiem par pakalpojumu un kā pieteikt problēmas vai pakalpojuma pārtraukumu.

Finger_2.png Pirms izvēlaties pakalpojumu sniedzēju Regulators aicina:

  • pārliecināties vai pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Regulatora komersantu sarakstā;
  • noskaidrot kāda ir komersanta deklarētā pakalpojumu kvalitāte;
  • noskaidrot vai komersants nodrošina pakalpojumu Jūsu dzīvesvietā Jums vēlamajā kvalitātē;
  • iepazīties ar pakalpojumu sniedzēja noteiktiem pakalpojuma lietošanas noteikumiem un godīgas lietošanas principiem.