Sērijveida mērījumu rezultāti

Print

Ar sērijveida mērījumiem interneta pakalpojuma kvalitātes stabilitāti iespējams novērtēt ilgstošākā laika periodā, veicot mērījumus vienā un tajā pat vietā ar vienādiem mērīšanas nosacījumiem un tādējādi iegūstot informāciju par pieslēguma ātrumu izmaiņu dinamiku konkrētā vietā dažādos laika momentos. 

Sērijveida mērījumi tika veikti "BITE Latvija", LMT un "Tele2" mobilajos elektronisko sakaru tīklos, katru mēnesi izvēloties vairākas atsevišķas vietas Latvijā, tajā skaitā Rīgā, kurās izvietoja mēriekārtas un vismaz nedēļas garumā veica nepārtrauktus diennakts interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Sērijveida mērījumu rezultāti kopumā raksturo interneta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas mobilā elektronisko sakaru tīklā atkarībā no noslodzes intensitātes dažādos laika momentos.

No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta pēc jauna interneta kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.

Arhīvs