2018.gads

Print
Tarifu projekta iesniegšanas datums Komersanta nosaukums Papildu informācijas iesniegšanas datums  Statuss
30.08.2017. Komunālserviss TILDe, SIA 30.11.2017. Lēmums pieņemts
07.09.2017. MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, AS 27.12.2017.; 16.04.2018.; 10.05.2018.; 08.06.2018. Lēmums pieņemts
30.10.2017. RĪGAS ŪDENS, SIA 09.01.2018.; 01.02.2018.; 16.02.2018.; 27.02.2018.; 13.03.2018.; 21.03.2018.; 16.04.2018.; 20.04.2018. Lēmums pieņemts
07.11.2017. Jaunpils KS, PSIA 13.12.2017.; 01.02.2018.; 16.02.2018.; 21.02.2018.; 22.02.2018. Lēmums pieņemts
14.12.2017. Limbažu komunālserviss, Limbažu pilsētas SIA 23.03.2018.; 03.04.2018.; 17.04.2018.; 09.05.2018.; 29.05.2018. Lēmums pieņemts
28.02.2018. Olaines ūdens un siltums, AS   Tarifu projekts atsaukts
06.03.2018. Saldus komunālserviss, SIA 02.07.2018.; 31.07.2018.; 21.08.2018.; 28.08.2018.; 12.09.2018.; 27.09.2018. Lēmums pieņemts
11.05.2018. Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, SIA 06.08.2018. Lēmums pieņemts
19.06.2018. Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA 01.10.2018. Lēmums pieņemts
15.08.2018. Dobeles ūdens, SIA 19.10.2018.; 13.11.2018. Lēmums pieņemts
11.10.2018. LIELVĀRDES REMTE, SIA   Pieprasīta papildu informācija
15.10.2018. Viļānu namsaimnieks, SIA   Pieprasīta papildu informācija
06.11.2018. PRIEKULES NAMI, SIA   Pieprasīta papildu informācija
29.11.2018. BN KOMFORTS, SIA   Vērtēšanā
30.11.2018. LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS, SIA   Vērtēšanā