Arhīvs

Print

2018.gada komersantu iesnigtās pakalpojumu kvalitātes deklarācijas atbilstoši sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem: