Saņemtie pieprasījumi

Print

Radiofrekvenču spektra josla

Regulatorā saņemtais pieprasījums

Lēmuma pieņemšanas termiņš

Izsole/konkurss

1710,0 MHz – 1785,0 MHz / 1805.0 MHz – 1880,0 MHz Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslas 1734,80 MHz – 1735,20 MHz / 1829,80 MHz – 1830,20 MHz,
kā arī 1759,80 MHz – 1760,00 MHz / 1854,80 MHz – 1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2023.gada
2024.gada 6.aprīlis Jautājums tiks konsultēts
28,0525 – 28,4445 GHz/
29,0605 – 29,4525 GHz
10,15 - 10,3 GHz/
10,5 - 10,64 GHz
3600,0 – 3800,0 MHz
2023.gada 29.jūnijā Regulators saņēma SIA “Tet” iesniegumu par SIA “Telia Latvija” ierobežotu joslu piešķiršanu SIA “Tet”. 2023.gada 31.jūlijs Netiek plānots
3600 MHz - 3650 MHz
(20 MHz plata josla ārpus Rīgas), vai
3750 MHz – 3800 MHz
Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas 3600 MHz līdz 3650 MHz (ārpus Rīgas), vai 3750 MHz – 3800 MHz visā Latvijā, ja nav iespējams piešķirt 3600 MHz – 3650 MHz joslas, lietošanas tiesības. 2024.gada 4.janvāris Tiks precizēts
3750 MHz – 3800 MHz Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslas 3750 MHz –3800MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2023.gada nogales līdz 2043. gada 31.decembrim. 2023.gada 8.novembris Jautājums tiks konsultēts
1760 MHz – 1785 MHz
1855 MHz – 1880 MHz
3450 MHz – 3500 MHz
3600 MHz – 3650 MHz
3700 MHz – 3750 MHz

2022.gada 14.augustā saņemts SIA “UNISTARS” un SIA “BITE Latvija” pieprasījums kopīgi izmantot SIA “BITE Latvija” piešķirtās ierobežotas joslas 1760 MHz – 1785 MHz un 1855 MHz – 1880 MHz, un SIA “UNISTARS” piešķirtās ierobežotas joslas 3450 MHz – 3500 MHz, 3600 MHz – 3650 MHz un 3700 MHz – 3750 MHz. SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” plāno kopīgu izmantošanu, lai būtiski paaugstinātu radiofrekvenču spektra izmantošanas efektivitāti.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto Netiek plānots
1432,0 MHz –1472,0 MHz
1492,0 MHz – 1512,0 MHz

Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslu 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz -1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2021.gada līdz 2045.gada 31.decembrim.

2022.gada 7.februāris Izsole: 2022.gada 20.janvāris
703,0MHz – 733,0MHz
738,0MHz –788,0MHz

Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslu 703 MHz – 733 MHz / 738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2022.gada līdz 2045.gada 31.decembrim

2022.gada 7.februāris Izsole: 2021.gada 16.decembris
3400MHz – 3800MHz Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3550MHz – 3600MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra. 2018.gada 4.oktobris

Izsole: 2018.gada 29.augusts - 11.septembris

3400MHz – 3800MHz

Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3400MHz – 3450MHz un 3650MHz - 3700MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.

2017.gada 12.decembris Izsole: 2017.gada 27.novembris
3600MHz – 3800MHz

Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2015.gada.

Pieprasījums atsaukts
2570MHz – 2620MHz

Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada. 1.janvāra

2013.gada 27.novembris

Izsole:2013.gada 26.augusts
2300MHz – 2370MHz

Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 2300MHz – 2370MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2013.gada. 1.janvāra

2012.gada 8.novembris Izsole izsludināta 2012.gada 8.augustā
2500MHz – 2690MHz

Divi pieprasījumi par radiofrekvenču spektra joslu 2500MHz – 2570MHz/2620MHz-2690MHz divu plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada. 1.janvāra

2012.gada 30.janvāris Izsole izsludināta 2011.gada 16.novembrī
450,0MHz – 457,5MHz/ 460,0MHz – 467,5MHz

Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu 1,25MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2011.gada.

2011.gada 6.decembris Izsole izsludināta 2011.gada 16.jūnijā