Radiofrekvenču spektrs

Print

Radiofrekvenču spektra lietošanu pasaulē koordinēšanu Starptautiskā telekomunikāciju savienība (International Telecommunication Union (ITU)). ITU pasaulē ir noteikusi piecus reģionus, kur katrā no tiem ir noteikti tieši šim reģionam specifiski nosacījumi radiofrekvenču spektra lietošanai. Latvija ir reģionā "B", tas ir, Rietumeiropas reģionā. Detalizētākus radiofrekvenču spektra joslu lietošanas nosacījumus Eiropas savienības dalībvalstīs nosaka Eiropas komisijas Direktīvas, CEPT, ECC, ERC lēmumi, rekomendācijas, kā arī ETSI standarti.
Latvijā radiofrekvenču spektra joslu izmantošana ir atļauta Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

Regulators, ievērojot tehnoloģiskās neitralitātes principu Radiofrekvenču plāna ietvaros, piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt, pagarināt, anulēt un tālāknodot citam elektronisko sakaru komersantam.
Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai Regulators piešķir ar lēmumu Noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā:

Info_icon_1.png Radiofrekvenču spektru komercdarbībai bez Regulatora lēmuma var izmantot 2.4GHz un 5GHz radiofrekvenču joslās saskaņā ar Nacionālajā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā noteiktajiem specifiskajiem nosacījumiem.

Info_icon_1.png Komersantam pirms radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas ir jāsaņem Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari

Regulators ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu Noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā, ja komersants:

  • ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa beigām iesniedz Regulatorā pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai;
  • ne vēlāk kā 30 dienas, pirms tas pārstāj izmantot piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, iesniedz Regulatorā pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai;
  • iesniedz Regulatorā pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai, pievienojot komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanu tālāknodošanas kārtībā.

Info_icon_1.png Regulators saskaņā ar Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 10 dienu laikā publisko informāciju par radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru ir pieprasītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, pēc pieprasījuma saņemšanas par Ministru kabineta noteikto radiofrekvenču spektra joslu, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu.

Saraksts.pngSaņemtie pieprasījumi lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles vai konkursa kārtībā

Izsole_2.pngIzsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai