Izlases mērījumu rezultāti

Print

Izlases mērījumos interneta pakalpojuma kvalitāte tiek novērtēta konkrētā vietā un laikā, veicot noteiktu skaitu mērījumu. Izlases mērījumi atspoguļo faktiski pieejamās interneta pakalpojuma kvalitātes vērtības mērījumu vietā. 

2021. gadā Regulators uz laiku pārtrauc veikt mobilā interneta kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta, izstrādājot jaunu interneta mērīšanas rīku, kas būs balstīts uz Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) izstrādātā interneta mērīšanas sistēmas prototipa.

Iepriekšējos gados veikti izlases interneta mērījumu rezultāti ir atspoguļoti kartēs, kurā ir iespējams aplūkot informāciju par "BITE Latvija", "LMT" un "Tele2" interneta pakalpojuma pieslēguma ātruma vidējām vērtībām konkrētās vietās.

2020. gadā veikto pieslēguma ātrumu mērījumu rezultātu attēlojums ģeogrāfiskajās kartēs:

Mērījumu rezultāti par laika periodu no 2020. gada marta līdz jūnijam, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija, nav publicēti, lai izvairītos no iespējami netipisku kvalitātes rādītāju atspoguļošanas, ko varēja ietekmēt interneta pakalpojuma pieprasījuma un pārraidītā datplūsmas apjoma pieaugums.

Kāds pieslēguma ātrums nepieciešams tipiskām aktivitātēm internetā?

 

 

Arhīvs