Komersantu attiecības

Print

Elektronisko sakaru komersantu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka līgums. Elektronisko sakaru komersanti, slēdzot elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, tajā iekļauj visus tehniskos, komerciālos un citus piekļuves vai starpsavienojuma noteikumus, tajā skaitā vienošanās, kuras attiecas uz numerācijas atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu uzsākšanas, pabeigšanas un tranzīta tarifiem.