Kas būs universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pēc 2019. gada? Regulators izsludina publisko konsultāciju par konkursa nolikumu

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome izsludina publisko konsultāciju par nolikumu, saskaņā ar kuru tiks rīkots konkurss, lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju Latvijā. Lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokli par konkursa nolikumu, Regulators aicina līdz 1. martam iesniegt priekšlikumus un komentārus par to.

Regulators ir izstrādājis konsultāciju dokumentu, kura mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par Regulatora izstrādāto lēmuma projektu „Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Regulators rīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un apstiprina universālā pasta pakalpojuma tarifus. Savukārt izsludināšanas lēmums nosaka konkursa priekšmetu, universālā pasta pakalpojuma saistību sniegšanas nosacījumus, universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības un konkursa norises informāciju. 

Plašāk: Konsultāciju dokumentā par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanu konkursa kārtībā

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu un izsludināšanas lēmuma projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2019.gada 1.martam.

Noteikumu projekts un izsludināšanas lēmums ir izstrādāti saskaņā ar Pasta likumā noteikto regulējumu.

Universālais pasta pakalpojums ir minimālais pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Šobrīd universālajā pasta pakalpojumā ietverti šādi pakalpojumi:

-  iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus,

-  iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus,

-  pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus.

Savukārt universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts pasta komersants, kas atbilstoši noteiktajām saistībām sniedz universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā. No 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim AS “Latvijas Pasts” ir pienākums nodrošināt universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.