Pozitīvas pārmaiņas pasta nozarē: lielāka lietotāju aizsardzība

Print
Pasts

Lai nodrošinātu, ka pasta pakalpojuma lietotāji ir vairāk aizsargāti pret nekvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu, Regulators ir noteicis jaunas prasības pasta pakalpojumu sniedzējiem. Tās nosaka pienākumu pasta komersantiem ne tikai ievērot, bet arī publiskot savas kvalitātes prasības, kas ietver arī materiālo atbildību par nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Lai iedzīvotāji būtu informēti par jauno kārtību, Regulators galvenās prasības apkopojis infografikā: “Pasta sūtījumi: Zināt vairāk – būt Informētam”, ar ko aicina iepazīties visus interesentus. Regulējums ir pozitīvs signāls, lai lietotāji apzinātos savas iespējas un tiesības, lai saņemtu pasta pakalpojumu atbilstoši pasta komersanta kvalitātes prasībām.

Jaunā Regulatora kārtība no 2019. gada 1. februāra uzliek par pienākumu pasta komersantiem publiskot mājaslapā vai lietotājiem pieejamā vietā savas kvalitātes prasības par katru no pasta pakalpojumu veidiem un materiālās atbildības apmērus un kompensēšanas kārtību sūtītājam par savu kvalitātes prasību neievērošanu.

Ja pasta pakalpojums neatbildīs pasta komersanta kvalitātes prasībām, lietotājam ir tiesības vērsties pie pasta komersanta un lūgt saņemt kompensāciju.