Par vērtēšanā iesniegtajiem tarifu projektiem no š.g. 24. līdz 28.aprīlim

Print
Siltumenerģija,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) vērtēšanai no š.g. 24. līdz 28.aprīlim kopumā iesniegti seši siltumenerģijas komersantu un četri ūdenssaimniecības komersantu tarifu projekti. Kā rezultātā SPRK uzsākusi desmit iesniegto tarifu projektu vērtēšanu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projekti:

  • SIA "Jēkabpils siltums" (kopsavilkumu skatīt šeit)
  • SIA "Ķekavas nami" (kopsavilkumu skatīt šeit)
  • SIA "Baložu komunālā saimniecība" (kopsavilkumu skatīt šeit)
  • SIA "Baložu siltums" (kopsavilkumu skatīt šeit)
  • SIA “Bauskas siltums" (kopsavilkumu skatīt šeit)
  • SIA "Alūksnes enerģija” (kopsavilkumu skatīt šeit)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti

  • SIA "Jelgavas novada KU" (kopsavilkumu skatīt šeit)

SPRK atgādina, ka izšķir divu veidu tarifu projektus – pilnā tarifa projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana un atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus. Abos gadījumos tarifu projektus iesniedz SPRK izvērtēšanai, atšķiras izvērtēšanas laiks.

Pašu noteikto tarifu gadījumā SPRK izvērtēšanu un noklusējuma saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai tarifus, tad tarifi nestājas spēkā, un SPRK par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī informāciju publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Savukārt pilno tarifu gadījumā atbilstoši Regulatora likumā noteiktajam šo projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām (aptuveni 4 mēneši). Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK pārliecinās par izmaksu ekonomisko pamatotību un nepieciešamības gadījumā lūdz arī komersantam sniegt papildu pamatojumu par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Tas nozīmē, ka apstiprinātais tarifs var atšķirties no tā, ko sākotnēji iesniedzis komersants.

Ar visiem komersantu iesniegto tarifu kopsavilkumiem var iepazīties SPRK tīmekļvietnes sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektiem iesniedzami, rakstot uz [email protected] vai uz komersantu norādītajām e-pasta adresēm.

Uzzini arī, kādi SPRK apstiprinātie tarifi šobrīd spēkā ir citviet Latvijā! Ielūkojies SPRK interaktīvajās kartēs – ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu kartē un siltumenerģijas pakalpojumu tarifu kartē.