Daugavpilī no 1.jūnija spēkā jauns siltumenerģijas tarifs

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un apstiprinājusi AS “Daugavpils siltumtīkli” jaunu siltumenerģijas tarifu. Tarifs Daugavpilī no š.g. 1.jūnija būs 85,33 EUR/MWh – par 6,4% augstāks par š.g. maijā piemēroto. Tarifu vērtēšanas gaitā panākts būtisks kopējo izmaksu samazinājums, salīdzinot ar sākotnējo tarifu projektu.

AS “Daugavpils siltumtīkli” aprīlī spēkā esošais gala tarifs bija 132,64 EUR/MWh (ar valsts atbalstu lietotājiem piemēroja 100,32 EUR/MWh). Savukārt no š.g. 1.maija komersants piemēroja zemāku siltumenerģijas tarifu – 79,88 EUR/MWh, bet no š.g. 1.jūnija spēkā stāsies jaunais aprēķinātais tarifs – 85,33 EUR/MWh.

Iesniegtais tarifu projekts, kas stāsies spēkā no 1.jūnija, ir pilnais tarifu projekts, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas. Sākotnēji iesniegtais tarifs vērtēšanas gaitā var mainīties, kā tas bija AS “Daugavpils siltumtīkli” gadījumā. Līdz ar to, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, SPRK apstiprinātajā tarifā kopējās siltumenerģijas izmaksas samazinātas par vairāk nekā pusi, bet tarifs – no sākotnēji aprēķinātajiem 196,74 EUR/MWh uz 85,33 EUR/MWh (samazinājums par 56,9%).

Lielākie izmaksu samazinājumi ir kurināmā izmaksām (62,2%), iepirktās siltumenerģijas izmaksām (98,1%) un elektroenerģijas izmaksām (49,1%), kas pamatā skaidrojams ar šo resursu cenu izmaiņām tarifu projekta izvērtēšanas laikposmā.

Pozitīvi siltumenerģijas lietotājiem ir tas, ka atbilstoši SPRK Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai jaunajā tarifā iekļautās izmaksas ir samazinātas par komersanta neparedzētajiem ieņēmumiem, kas aprēķināti par laika posmu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.maram. Tas nozīmē, ka faktiskās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas šajā periodā ir bijušas zemākas par tarifā iekļautajām, un tāpēc turpmāko divu gadu laikā viena no 2023.gada jūnija par korekcijas apmēru tarifs ir samazināts.

AS “Daugavpils siltumtīkli” pilnā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķinu ar pamatojošiem dokumentiem iesniedza SPRK 2022.gada 17.oktobrī. Tarifa projekta iesniegšanas iemesls saistīts ar kurināmā, elektroenerģijas izmaksu pieaugumu tobrīd, kā arī būtiskām iepirktās siltumenerģijas apjoma izmaiņām. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pieprasot un saņemot nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumu, secināja, ka tarifs ir AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

SPRK atgādina, ka ir divu veidu tarifu projekti – pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un komersantu pašu noteiktie tarifi (izdota atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus), ja mainās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas, vai pārdotās elektroenerģijas ieņēmumi. Abos gadījumos tarifu projekti tiek iesniegti SPRK izvērtēšanai, to izvērtēšanas laiks ir atšķirīgs.

Pilno tarifu projektos iekļauto izmaksu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kopējais termiņš ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta un kamēr tā no komersanta nav saņemta pilnā apjomā, tarifu projekta izskatīšanas termiņš ir apturēts, bet tā tecējums atsākas, kad komersants visu lūgto informāciju ir iesniedzis SPRK. Tas nozīmē, jo ilgāk komersants gatavo papildu informāciju un to iesniedz SPRK, jo vēlāk tarifi tiek apstiprināti.

Kopumā SPRK (02.05.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties SPRK interaktīvajā tarifu kartē. 

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.