Siltumenerģijas tarifi no 1.aprīļa būs zemāki Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Salaspilī un daļā Kandavas novada

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un 16.marta padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus pieciem komersantiem – SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Gren Jelgava” un SIA “Salaspils siltums”. Jēkabpilī, Kandavā, Vānē, Zantē, Daugavpilī, Jelgavā, kā arī Salaspilī un Saulkalnē ar š.g. 1.aprīli siltumenerģijas tarifi būs zemāki.

“Šobrīd siltumenerģijas komersantu vidū notiek aktīva esošo līgumu, to nosacījumu pārskatīšana, kā arī jaunu līgumu noslēgšana atbilstoši aktuālajai situācijai kurināmā resursu tirgū. Tomēr turpmāko kurināmā resursu cenu prognozi ir grūti noteikt, to turpmāk būtiski ietekmēs globālās finanšu sistēmas nestabilitāte, kas var īslaicīgi mazināt ekonomisko aktivitāti, kamēr Ķīnas ekonomiskā atveseļošanās pēc Covid-19 ierobežojumiem uzrāda pieprasījuma pakāpenisku atjaunošanos, līdz ar to gāzes cena varētu kāpt,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas gala tarifs
No š.g. 1.aprīļa lietotājiem Jēkabpilī tiks piemērots par 17,5% zemāks siltumenerģijas tarifs, un tas būs 113,45 EUR/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes, gan šķeldas cenas samazinājumam. Komersants, veica publisku iepirkumu, noslēdzot jaunu dabasgāzes un šķeldas piegādes līgumu. Lietotāji līdz š.g. 30.aprīlim saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 90,73 EUR/MWh.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas gala tarifs
Š.g. 1.aprīlī Kandavā, Vānē un Zantē siltumenerģijas tarifs samazināsies par 9,1%, un tas būs 92,90 EUR/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan kokskaidu granulu, gan šķeldas cenas samazinājumam. Ņemot vērā tirgū esošās tendences, komersants pārskatījis kurināmā resursu piegādes līgumus. Lietotāji līdz š.g. 30.aprīlim saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 80,45 EUR/MWh.

AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas gala tarifs
Daugavpilī ar 1.aprīli siltumenerģijas tarifs samazināsies par 8%, un tas būs 132,64 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 88%. Lietotāji līdz š.g. 30.aprīlim saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 100,32 EUR/MWh.

SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas gala tarifs
No š.g. 1.aprīļa Jelgavā siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,5%, un tas būs 87,73 EUR/MWh. Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu no SIA “Gren Latvija” koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 77,87 EUR/MWh.

SIA “Salaspils siltums” siltumenerģijas gala tarifs
Salaspilī un Saulkalnē no š.g. 1.aprīļa siltumenerģijas tarifs būs 78,53 EUR/MWh, kas samazinājies par 6,6%, salīdzinot ar spēkā esošo. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jauniem šķeldas un dabasgāzes piegādes līgumiem, kas paredz zemāku kurināmā resursu cenu kā spēkā esošajā tarifā iekļauto. Ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz valstī noteikto 68 EUR/MWh slieksni, lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju, ņemot vērā valsts atbalstu, būs 73,27 EUR/MWh. Līdz ar jauno tarifu spēkā stāšanos š.g. 1.aprīlī šī būs jau sestā reize, kad komersants šajā apkures sezonas laikā (kopš 2022.gada oktobra) mainījis siltumapgādes tarifu – gan palielinot, gan samazinot to.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi komersanti iesnieguši š.g. 1.martā. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 17.03.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties interaktīvajā tarifu kartē.