Siltumenerģijas tarifi samazināsies Jūrmalā, Ikšķilē un Valmierā

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus SIA “Jūrmalas siltums”, SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Valmieras ūdens”, kā arī vienu ražošanas tarifu SIA “Valmieras piens”. Jūrmalā un Ikšķilē tarifi samazināsies no š.g. 1.marta, bet Valmierā jau no š.g. 15.februāra.

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 1. marta Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs 149,35 EUR/MWh līdzšinējo 225,62 EUR/MWh vietā jeb par 33,8% zemāks. Jaunais tarifs būs spēkā līdz š.g. 30.jūnijam, bet no š.g. 1.jūlija tarifs būs vēl nedaudz zemāks – 148,49 EUR/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar jauna dabasgāzes piegādes līguma slēgšanu brīdī, kad cena tirgū ir zemāka par līdzšinēji tarifā piemēroto. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 77,7%. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 108,68 EUR/MWh.

SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 1.marta lietotājiem Ikšķilē siltumenerģijas tarifs būs 196,45 EUR/MWh jeb par 3,4% zemāks, salīdzinot ar esošo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir ceturtais tarifa samazinājums, kopš tirgū vērojamas salīdzinoši straujas dabasgāzes cenu izmaiņas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 91,4%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto augstāko atbalsta slieksni 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 113,65 EUR/MWh.

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 15.februāra siltumenerģijas tarifs Valmierā samazināsies par 5% un būs 131,25 EUR/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu kritumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS “Valmieras piens”, kam SPRK apstiprinājusi par 18,6% zemāku siltumenerģijas ražošanas tarifu – 169,67 EUR/MWh. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 91,4%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,63 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jūrmalas siltums” iesniedza š.g. 6.janvārī, SIA “Valmieras ūdens” un AS “Valmieras piens” – š.g. 10.janvārī, bet SIA “Ikšķiles māja” – š.g. 19.janvārī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 02.02.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 25 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Līdz ar to februārī gaidāmas izmaiņas arī citu Latvijas pašvaldību teritorijās. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem š.g. februārī var iepazīties interaktīvajā tarifu kartē.

Siltumenerģijas tarifus nosaka bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.