No š.g. 1.februāra siltumenerģijas tarifi samazināsies Ventspils un Ogres novadā

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 19.janvārī padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas tarifus diviem komersantiem – SIA “MS siltums” un SIA “VNK Serviss”. Abiem komersantiem no š.g. 1.februāra tarifi samazināsies saistībā ar kurināmā  (šķelda) cenas samazināšanos. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

SIA “MS siltums” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 1.februāra Ogres novada Madlienā, Suntažos, Lauberē un Ķeipenē siltumenerģijas tarifs būs 99,46 EUR/MWh jeb par 11,5% zemāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš 2022.gada 1.decembra. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 83,73 EUR/MWh.

SIA “VNK Serviss” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 1.februāra siltumenerģijas tarifi mainīsies Ventspils novada septiņos ciemos – Usmas, Ugāles, Blāzmas, Tārgales, Ventavas, Užavas, Jūrkalnes – un Piltenes pilsētā, tarifam minētajās apdzīvotajās vietās samazinoties atšķirīgi – robežās no 0,5 līdz 5,4% –, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem. Savukārt Stiklu ciemā tarifs paliek nemainīgs. Šobrīd SIA “VNK Serviss” piemēro tarifus, kas spēkā kopš 2022.gada 15.oktobra.  

Arī pēc jauno tarifu spēkā stāšanās lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifi pārsniedz valstī noteiktos sliekšņus – 68 EUR/MWh un 150 EUR/MWh:

  • Užavas ciemā jaunais tarifs būs 207,60 EUR/MWh jeb par 2,3% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 114,71 EUR/MWh;
  • Ventavas ciemā jaunais tarifs būs 168,12 EUR/MWh jeb par 2,6% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 110,00 EUR/MWh;
  • Jūrkalnes ciemā jaunais tarifs būs 164,34 EUR/MWh jeb par 0,5% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 110,43 EUR/MWh;
  • Usmas ciemā jaunais tarifs būs 124,98 EUR/MWh jeb par 5,4% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 96,00 EUR/MWh;
  • Blāzmas ciemā jaunais tarifs būs 124,89 EUR/MWh jeb par 5,2% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 96,45EUR/MWh;
  • Ugāles ciemā jaunais tarifs būs 116,80 EUR/MWh jeb par 5,3% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 92,40 EUR/MWh;
  • Tārgales ciemā jaunais tarifs būs 91,41 EUR/MWh jeb par 3,9% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 79,71 EUR/MWh;
  • Piltenes ciemā jaunais tarifs būs 89,22 EUR/MWh jeb par 4,1% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 78,61 EUR/MWh.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “MS siltums” iesniedza SPRK 2022.gada 29.decembrī, bet SIA “VNK Serviss” 2022.gada 30.decembrī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Abiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersanti izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150,00 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68,00 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150,00 EUR/MWh, valsts kompensē 90%. Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Kopumā SPRK (uz 30.01.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 20 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Līdz ar to februārī gaidāmas izmaiņas arī citās Latvijas pašvaldības teritorijās. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem š.g. janvārī var iepazīties SPRK tīmekļvietnē: https://ieej.lv/3slzF