No 1.februāra Limbažu novadā būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un 12.janvāra padomes sēdē izskatījusi SIA “LIMBAŽU SILTUMS” pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Līdz ar to Limbažu pilsētā un vairākos Limbažu novada pagastos no š.g. 1.februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,40 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,90 EUR/m3

Jaunie tarifi būs spēkā Limbažu novada Limbažu, Katvaru, Umurgas, Viļķenes, Pāles, Skultes, Vidrižu pagastā un Limbažu pilsētā. 

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” jaunajos tarifos mainītas tikai elektroenerģijas izmaksas, pārējām izmaksu pozīcijām paliekot nemainīgām. 

Atbilstoši piemērotajam valsts atbalstam SIA “LIMBAŽU SILTUMS” aprēķinājusi divus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus – no š.g. 1.februāra līdz 30.aprīlim un no š.g. 1.maija.

Attiecīgi tarifi no š.g. 1.februāra būs spēkā līdz valsts atbalsta beigām – 2023.gada 30.aprīlim. Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu šim periodam no tarifa izmaksu aprēķina izslēgta sistēmas pakalpojumu maksa, kā arī ņemts vērā valsts atbalsts elektroenerģijas iegādei, kas paredz kompensēt elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 0,160 EUR/kWh līdz š.g. 31.martam. Tādējādi, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tarifiem kopš 2022.gada 1.jūlija, jaunais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs par 4% jeb 0,05 eiro lielāks, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 6% jeb 0,12 eiro lielāks.

Savukārt no š.g. 1.maija, beidzoties valsts atbalstam, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs attiecīgi būs 1,52 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,10 EUR/m3

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izvērtēšanai un saskaņošanai pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SPRK iesniedza 2022.gada 29.decembrī. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinu un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Limbažu siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Jau ziņots, ka energoresursu izmaksām ir būtisks īpatsvars ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās, tās veido vidēji 29% no ekspluatācijas izmaksām. Elektroenerģijas rēķini, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, komersantiem ir pieauguši vairākkārtīgi, līdz ar to, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, komersantiem šobrīd nākas pārskatīt un sabalansēt savas izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “LIMBAŽU SILTUMS” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 12.01.23.) SPRK vērtēšanā ir astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.