No nākamā gada 1.februāra stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi trim komersantiem

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus trim komersantiem – SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, SIA “Komunālserviss TILDe” un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Visiem komersantiem jaunie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.februārī.

Visi trīs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji aprēķinājuši divus tarifu projektus – līdz valsts atbalsta perioda beigām (2023.gada 30.aprīlis) un pēc tā. Valsts atbalsta perioda laikā piemērotajos tarifos ir ietverta gan samazināta elektroenerģijas cena, gan arī izslēgtas izmaksas par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Ludzas pilsētā no nākamā gada 1.februāra līdz 30.aprīlim tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem būs 1,35 EUR/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 2,29 EUR/m3. Attiecīgi pēc valsts atbalsta perioda beigām – no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,44 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,44 EUR/m3. Plašāk par tarifu izklāstu skatīt šeit.

Šobrīd komersants piemēro 2019.gadā apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Salīdzinot ar tiem, galvenokārt pieaudzis pamatlīdzekļu nolietojums, elektroenerģijas, personāla un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas, kā arī kredīta procentu maksājumi. Pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums ir saistīts ar realizēto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” un Ludzas novada pašvaldības veiktajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu ieguldījumiem komersanta pamatkapitālā. Minēto ietekmējošo faktoru rezultātā no nākamā gada 1.februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0,18 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,70 eiro.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts realizēts no 2017. līdz 2022.gadam. Projekta ietvaros izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 19,3 km garumā un kanalizācijas inženiertīkli 8,4 km garumā, iedzīvotājiem nodrošinot iespēju pieslēgties centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kā arī veikti citi sistēmu paplašināšanas un uzlabošanas darbi, nodrošinot lietotājiem kvalitatīvākus ūdenssaimniecības pakalpojumus pilsētā.

SIA “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
No 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,57 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,84 EUR/m3. Attiecīgi pēc valsts atbalsta perioda beigām – no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,84 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,20 EUR/m3. Plašāk par tarifa izklāstu skatīt šeit.

Tarifi tiks piemēroti vairākos Tukuma novada pagastos – Degoles, Džūkstes, Irlavas, Jaunsātu, Lestenes, Pūres, Sēmes, Tumes, Zentenes un Slampes.

Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem 2018. gadā apstiprinātajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 1.februāra pieaugs par 0,53 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,47 eiro. Tarifu pieaugums ir saistīts ar saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, lielāko ietekmi no tā veido elektroenerģijas izmaksu un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksu, kā arī personāla izmaksu palielinājums.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Mārupes pilsētā un Jaunmārupes, Tīraines un Vētras ciemā no 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem būs 1,04 EUR/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 2,58 EUR/m3. Attiecīgi nākamgad no 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,16 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,65 EUR/m3. Plašāk par tarifu izklāstu skatīt šeit.

Savukārt Skultes ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 2023. gada 1.februāra līdz 30.aprīlim būs 0,81 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,51 EUR/m3. Sākot no nākamā gada 1.maija tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem būs 0,94 EUR/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,79 EUR/m3. Plašāk par tarifu izklāstu skatīt šeit.

Šobrīd komersants piemēro 2018.gada apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Attiecīgi Mārupes pilsētā, Jaunmārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs patlaban ir 0,64 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs Mārupē, Jaunmārupes, Tīraines un Vētras ciemā – 1,72 EUR/m3, bet Skultes ciemā kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 1,45 EUR/m3.

Tarifu pieaugumu ietekmējis pamatlīdzekļu nolietojums, kas palielinājies saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” realizāciju, kā arī saimnieciskās darbības izmaksu pieaugums. Lielāko ietekmi no tām veido elektroenerģijas izmaksas, kredītprocentu maksājumi, personāla izmaksas un SIA "Rīgas ūdens" attīrīšanai nodoto notekūdeņu izmaksas, ņemot vērā SIA "Rīgas ūdens" tarifu pieaugumu.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” kopš 2016.gada Mārupes pagastā realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, ko plānots pabeigt 2023.gadā. Projekta kopējās izmaksas veido 20,88 milj. EUR, no tiem 8,59 milj. EUR ir Kohēzijas fonda līdzekļi. Kopš 2018.gada projekta ietvaros jau ir ierīkoti jauni ūdensapgādes inženiertīkli 17,7 km garumā un kanalizācijas inženiertīkli 33,7 km garumā, kā arī 16 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 5.septembrī, SIA “Komunālserviss TILDe” – š.g. 17.oktobrī, bet SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” – 8.septembrī. SPRK, izvērtējot tarifu projektus un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu attiecīgo komersantu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē. Kopumā (uz 22.12.22.) SPRK vērtēšanā ir 10 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.