SPRK veikusi izmaiņas pasta nozares regulējumā

Print
Pasts

Attīstoties pasta pakalpojumu tendencēm tirgū, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izmaiņas informācijas iesniegšanas noteikumos pasta komersantiem. Noteikumos precizēta un papildināta regulāri iesniedzamā informācija, un tie attieksies uz visiem SPRK reģistrā reģistrētajiem pasta komersantiem. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1. janvārī.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un aktuālu pasta nozares raksturojošu informāciju, SPRK papildinājusi iesniedzamo informāciju ar vairākiem būtiskiem rādītājiem. Līdz ar to turpmāk komersantiem būs jāsniedz informācija gan par ieņēmumiem no pasta pakalpojumu sniegšanas pēc sūtījumu veida (tradicionālais pasta pakalpojums, eksprespasts, kurjerpasts, abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi), gan par pasta sūtījumu skaitu pēc sūtījuma piegādes veida, kā arī pasta sūtījumu saņemšanas iekārtu skaitu.

Līdzvērtīgas prasības par iesniedzamo informāciju attieksies arī uz universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzēju. Proti, atbilstoši SPRK izmaiņām, UPP sniedzējam būs jāsniedz informācija par ieņēmumiem, pakalpojumu apjomiem un sūtījumu piegādes veidiem, tostarp attiecībā arī uz UPP sniedzēja sniegtajiem pasta pakalpojumiem, kuri nav ietverti UPP* grozā.

Sadarbībā ar Pasta komersantu biedrību pārskatīts arī informācijas sniegšanas biežums. Līdz ar to turpmāk pasta komersanti informāciju sniegs reizi pusgadā. Tas nodrošinātu pietiekamu salīdzināmību, ar iespēju regulāri vai pēc nepieciešamības pārskatīt iesniegto informāciju. Rezultātā SPRK pasta nozares attīstības un pasta pakalpojumu uzraudzības nolūkos iegūs kvalitatīvu un aktuālu tirgus informāciju.

Pasta likums ļauj pasta komersantam tiesības nodot pasta pakalpojumu vai to daļas sniegšanu citam pasta komersantam. Lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju par pasta sūtījumu skaitu, izvairoties no datu dublēšanas, noteikumos paredzēts, ka pasta komersants atsevišķi norāda informāciju par tiem pasta sūtījumiem, kuri tiek piegādāti cita pasta komersanta vārdā.

SPRK, strādājot pie regulējuma izmaiņām, ņēma vērā ne vien Pasta komersantu biedrības saņemtos priekšlikumus, pasta nozares attīstības tendences, bet arī Eiropas Komisijas regulāros pieprasījumus par pasta nozares rādītājiem, kā arī saņemtos priekšlikumus publiskās konsultācijas laikā, precizējot pasta nozares regulējumu.

Publiskā konsultācija ilga no š.g. 22.septembra līdz š.g. 24.oktobrim. Tās laikā tika saņemti seši priekšlikumi, kurus iesniedza Satiksmes ministrija. No tiem pieci tika ņemti vērā un viens – daļēji. Ar noteikumu izmaiņām var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

*UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus, kā arī abonētās preses piegādi.