No 2023.gada 1.janvāra Smiltenes novadā būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Līdz ar to Smiltenes novadā no 2023.gada 1.janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,42 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,62 EUR/m3

Pašlaik SIA “Smiltenes NKUP” piemēro SPRK apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,08 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 1,25 EUR/m3, kas ir spēkā no 2014.gada 1.marta.

Atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam atbalsta pasākumiem SIA “Smiltenes NKUP” aprēķinājusi divus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus diviem laika periodiem – no 2023.gada 1.javāra līdz 30.aprīlim un no 2023.gada 1.maija.

Attiecīgi tarifi no 2023.gada 1.janvāra būs spēkā līdz valsts atbalsta beigām – 2023.gada 30.aprīlim. Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu šim periodam no tarifa izmaksu aprēķina izslēgtas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes un sistēmas pakalpojumu maksa. Tarifā nav iekļauts valsts atbalsts elektroenerģijas iegādei, ņemot vērā, ka komersantam ir noslēgts fiksētas cenas elektroenerģijas līgums, kurā cena noteikta zemākā nekā valsts atbalsta maksājumos. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem SIA “Smiltenes NKUP” tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs par 0,34 eiro lielāks, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par  0,37 eiro lielāks.

Savukārt no nākamā gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs attiecīgi būs 1,50 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,76 EUR/m3. Šajā tarifa periodā un arī turpmāk nebūs iekļautas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes.

Ņemot vērā, ka šobrīd piemērojamie tarifi ir spēkā kopš 2014.gada, SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana bija saistīta ar tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras ir ietekmējusi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana, kā arī tas, ka kopš 2014.gada ir veiktas izmaiņas valsts nodokļu likumdošanā (pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme u.c.), ir mainījusies elektroenerģijas iegādes cena un mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas, kā arī ir veiktas izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponentēs. 

Pēc spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas komersants realizējis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Smiltenes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3. kārta”. Projekta ietvaros izbūvētas sešas kanalizācijas sūkņu stacijas, jauni kanalizācijas inženiertīkli 8,42 km un jauni ūdensapgādes inženiertīkli 5,37 km garumā. 

SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK vērtēšanai iesniedza š.g. 14.augustā. Vērtēšanas laikā SPRK pieprasīja un komersants iesniedza tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju, pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu. 

Precizētajā tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, būtiskākās izmaiņas ir veiktas izmaksu pozīcijā “Elektroenerģijas izmaksas”, ņemot vērā izmaiņas Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto. 

Jau ziņots, ka energoresursu izmaksām ir būtisks īpatsvars ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās – tās veido vidēji 29% no ekspluatācijas izmaksām. Elektroenerģijas rēķini, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, komersantiem ir pieauguši vairākkārtīgi, līdz ar to, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, komersantiem šobrīd nākas pārskatīt un sabalansēt savas izmaksas. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Smiltenes NKUP” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 24.11.22.) SPRK vērtēšanā ir 13 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.