Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

Print
Tarifu kartes
Plašāka informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifiem tīmekļvietnes sadaļā "Lietotājiem" → "Atkritumu apglabāšana" (https://www.sprk.gov.lv/content/tarifi)