No 2023.gada 1.janvāra Kuldīgā un Kuldīgas novada vairākos pagastos būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Kuldīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1.janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,15 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,71 EUR/m3. 

Atbilstoši piemērotajam valsts atbalstam SIA “Kuldīgas ūdens” aprēķinājusi divus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus diviem laika periodiem – no 2023.gada 1.javāra līdz 30.aprīlim un no 2023.gada 1.maija.

Attiecīgi tarifi no 2023.gada 1.janvāra būs spēkā līdz valsts atbalsta beigām – 2023.gada 30.aprīlim. Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu šim periodam no tarifa izmaksu aprēķina izslēgtas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes un sistēmas pakalpojumu maksa, kā arī ņemts vērā valsts atbalsts elektroenerģijas iegādei, kas paredz kompensēt elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 0,160 EUR/kWh līdz 2023.gada 31.martam. Tādējādi, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem SIA “Kuldīgas ūdens” tarifiem kopš š.g. 1.jūlija, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs par 0,01 eiro lielāks, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,06 eiro lielāks.

Savukārt no nākamā gada 1.maija, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs attiecīgi būs 1,24 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,86 EUR/m3. Beidzoties valsts atbalstam, no 2023.gada 1.maija, salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0,10 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,21 eiro. Šajā tarifa periodā un arī turpmāk nebūs iekļautas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes.

SIA “Kuldīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas bija nepieciešamas, jo elektroenerģijas cenu kāpums komersantam ietekmē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to jaunajos tarifos mainītas tikai elektroenerģijas izmaksas, pārējām izmaksu pozīcijām paliekot nemainīgām. 

SIA “Kuldīgas ūdens” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 11.oktobrī. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Kuldīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Jaunos tarifus plānots piemērot Kuldīgas pilsētā, kā arī daļā Alsungas pagasta, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagastā.

Jau ziņots, ka energoresursu izmaksām ir būtisks īpatsvars ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās – tās veido vidēji 29% no ekspluatācijas izmaksām. Elektroenerģijas rēķini, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, komersantiem ir pieauguši vairākkārtīgi, līdz ar to, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, komersantiem šobrīd nākas pārskatīt un sabalansēt savas izmaksas. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Kuldīgas ūdens” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 14.11.22.) SPRK vērtēšanā ir 18 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.