SPRK apstiprina VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistību tīrās izmaksas par 2021.gadu

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 31.oktobrī apstiprināja VAS “Latvijas Pasts” aprēķinātās 2021.gada universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistību tīrās izmaksas 591,9 tūkst. eiro apmērā, ko kompensēs no valsts budžeta. Pasta operators aprēķinu ir veicis atbilstoši Pasta likumam un SPRK metodikai.

SPRK pienākums ir pārliecināties, ka saistību tīro izmaksu aprēķinā tiek iekļauti tikai pamatoti zaudējumi. Proti, lai saņemtu kompensāciju, VAS “Latvijas Pasts” ir jāpierāda, ka tā ir pakļauta netaisnīgam apgrūtinājumam un UPP saistību izpilde rada zaudējumus. SPRK, izvērtējot pamatojošos dokumentus, secinājusi, ka zaudējumi radušies, galvenokārt, UPP ietverto pakalpojumu sūtījumu skaita samazināšanās dēļ.

Saskaņā ar Pasta likumu UPP saistību tīrās izmaksas veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta komersantam, kam SPRK noteicis UPP saistības sniegt UPP ekonomiski izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta izmaksām, ja nav noteiktas UPP saistības. UPP sniedzējs tīrās izmaksas aprēķina saskaņā ar SPRK noteikto tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku un iesniedz SPRK.

Vienlaikus SPRK izstrādātā metodika noteic, ka UPP sniedzējam ir pienākums aprēķināt papildu ieguvumu, ko VAS “Latvijas Pasts” gūst no citiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, izmantojot UPP sniedzēja infrastruktūru. Tā ir infrastruktūra, ko veido VAS “Latvijas Pasts” pasta tīkls, kas nodrošina pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kā arī pasta pakalpojumu sniegšanas vietas.

Vēsturiski izveidotais pasta tīkls ļauj nodrošināt gan UPP, gan pārējo pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi pārējo pakalpojumu sniegšana, izmantojot vēsturiski izveidoto pasta tīklu, ir uzskatāma par ieguvumu. Šādi papildu ieguvumi UPP sniedzējam 2021.gadā ir radušies, kas būtiski ir samazinājis kompensējamo UPP saistību izpildes tīro izmaksu apmēru.

Saskaņā ar Pasta likumu un SPRK metodiku, SPRK pārbauda iesniegto aprēķinu un līdz 31.oktobrim pieņem lēmumu par tīro izmaksu apmēru.