SPRK veikusi redakcionālus precizējumus pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodikā elektronisko sakaru nozarē

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi redakcionālus precizējumus metodikā, pēc kuras aprēķina, vai starpība starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu tarifiem ir pietiekama. Redakcionālas izmaiņas metodikā veiktas saskaņā ar š.g. 29. jūlijā spēkā esošo Elektronisko sakaru likuma deleģējumu.

Metodikā precizēta terminoloģija atbilstoši izmaiņām elektronisko sakaru regulējumā, kā arī veikti citi redakcionāli precizējumi.

Vienlaikus precizēts normatīvā akta (metodikas) izdošanas pamats. Proti, š.g. 29. jūlijā spēkā stājās Elektronisko sakaru likumā noteiktais SPRK deleģējums noteikt metodiku pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanai.

SPRK atgādina, ka metodikā nav veiktas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo redakciju, kas pieņemta pērn 27.decembrī, par ko arī notikusi publiskā konsultācija ar ieinteresētajām pusēm. Ar metodiku aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnē.