SPRK sagatavojusi lēmumu projektus par kapitāla atdeves likmēm 2023. gadam visās regulējamās nozarēs

Print
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Saskaņā ar Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ik gadu nosaka kapitāla atdeves likmes regulējamām nozarēm*. SPRK ir sagatavojusi lēmumu projektus par kapitāla atdeves likmēm, ņemot vērā aktuālos Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu starptautiski atzītu datu avotu publicētos rādītājus par konkrētajām nozarēm. SPRK aicina interesentus iepazīties ar sagatavotajiem lēmumu projektiem.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla atdeves noteikšanai. Kapitāla atdevi veido kapitāla atdeves likmes un regulējamo aktīvu bāzes reizinājums. Būtiski, ka SPRK noteiktās kapitāla atdeves likmes atbilst aktuālajai situācijai finanšu tirgos un adekvāti novērtē finansējuma piesaistes riskus. Tādā veidā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiek nodrošināta iespēja finansēt aizņēmumus, ieguldīt pakalpojumu sniegšanai izmantoto pamatlīdzekļu atjaunošanā un attīstībā, kā arī gūt samērīgu peļņu. Vienlaicīgi tiek nodrošināta lietotājiem iespēja saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atbilstoši Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikai ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarēm aprēķināta kapitāla atdeves likme nominālā izteiksmē, savukārt elektroenerģijas un dabasgāzes nozarēs, kā arī universālā pasta pakalpojumam kapitāla atdeves likme atbilstoši paredzētajam pārejas periodam aprēķināta reālā izteiksmē. Tādējādi nodrošināts, ka nominālā kapitāla atdeves likme netiek piemērota pārvērtētai aktīvu vērtībai.

Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika paredz, ka kapitāla atdeves likmes 2023.gadam jānosaka līdz šā gada 30.septembrim. SPRK publicē sagatavotos lēmumu projektus, lai regulēto nozaru komersanti un citi interesenti varētu iepazīties ar kapitāla atdeves likmes aprēķinu pirms lēmumu pieņemšanas. Jautājumus par kapitāla atdeves likmēm plānots skatīt SPRK padomes sēdē š.g. 22.septembrī. SPRK informē, ka sagatavotie lēmumu projekti var tikt grozīti jautājuma izskatīšanas gaitā padomes sēdē.

Lēmumu projekti:

  1. Par kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas pārvades sistēmas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai;
  2. Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai;
  3. Par kapitāla atdeves likmi universālā pasta pakalpojuma tarifu projekta aprēķināšanai;
  4. Par kapitāla atdeves likmi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai;
  5. Par kapitāla atdeves likmi siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai.

*Elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumapgādes, ūdenssaimniecības nozares regulētie uzņēmumi, kam SPRK apstiprina tarifu, kā arī universālā pasta pakalpojumu sniedzējs.