SPRK izstrādā prasības salīdzināšanas rīka izstrādei elektronisko sakaru nozarē; Aicina paust viedokli

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi prasības, kādas ir jāievēro, nodrošinot salīdzināšanas rīku elektronisko sakaru pakalpojumu izpētei tirgū. Rīkā būs iekļauta informācija gan par interneta piekļuves pakalpojumiem, gan arī balss sakaru pakalpojumiem. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

Noteikumu projektā SPRK ir paredzējusi virkni ar prasībām salīdzināšanas rīka nodrošināšanā saskaņā ar š.g. 29.jūlijā spēkā esošo Elektronisko sakaru likumu.

“Salīdzināšanas rīks ļaus lietotājam salīdzināt un izvērtēt dažādus interneta piekļuves pakalpojumus, kā arī publiski pieejamus balss sakaru pakalpojumus. Ar šī rīka palīdzību lietotājs varēs izpētīt minēto pakalpojumu cenas un tarifus, un rezultātā izvēlēties sev piemērotāko pakalpojuma sniedzēju,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Noteikumu projektā SPRK detalizēti apraksta, kādus pakalpojumus un pakalpojumu komplektus paredzēts iekļaut salīdzināšanas rīkā. Jāatzīmē, ka šajā rīkā nebūs pieejama informācija par tirgū pieejamiem televīzijas pakalpojumiem, ņemot vērā šo pakalpojumu daudzveidīgās nodrošināšanas iespējas.

Lai lietotājs gūtu skaidru priekšstatu par komersanta interneta piekļuves pakalpojuma funkcionalitāti, SPRK ir noteikusi, ka salīdzināšanas rīkā ir jābūt norādītai informācijai ne tikai par maksimālo, bet arī minimālo datu pārraides ātrumu.

Lietotājam, izmantojot šo rīku, būs iespēja filtrēt komersantu pakalpojumus pēc dažnedažādākajiem parametriem, piemēram, atlasīt pakalpojumu veidus to salīdzināšanai un attiecīgi norādīt paredzamo patēriņa apjomu. Piemēram, ja lietotājs ir izvēlējies mobilos datu pakalpojumus, rīkam ir jānodrošina iespēja norādīt datu apjomu mēnesī. Vienlaikus rīkam ir jānodrošina iespēja lietotājam izvēlēties slēgt beztermiņa vai terminētu vienošanos uz noteiktu laika periodu par attiecīgā pakalpojuma izmantošanu.

Turklāt SPRK noteikumu projektā paredz to, ka salīdzināšanas rīka sniedzējs atbild par rīka funkcionalitātes nodrošināšanu un pakalpojumu informācijas (komersantu pakalpojumu tarifiem, atlaidēm) ievadīšanu rīkā. Savukārt komersanti ir atbildīgi par aktuālas tarifu informācijas nodrošināšanu un tās publicēšanu.

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru kodeksa prasībām, salīdzināšanas rīku šobrīd ir ieviesušas 15 valstis no SPRK analīzē aplūkotajām 27 valstīm. No 15 valstīm 11 valstīs ir ieviests regulējošo iestāžu pārvaldīts salīdzināšanas rīks, bet četrās valstīs – akreditētu trešās puses pakalpojumu sniedzēju izveidots rīks.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 12.septembrim, nosūtot tos uz [email protected].