Kā izvēlēties saviem patēriņa paradumiem atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu

Print
Noderīgi,
Elektroenerģija

Elektroenerģijas fiksētas cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā kopumā veido 60%, mainīgas cenas līgumu izvēlējušās 16% mājsaimniecību, bet universālo pakalpojumu – 24%, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) š.g. pirmā ceturkšņa dati. Salīdzinot ar 2021.gada pirmo ceturksni, fiksētās cenas līgumu īpatsvars pieaudzis, mainīgās cenas – saglabājies aptuveni tāds pats, savukārt universālā pakalpojuma – samazinājies.

“Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām 2015.gadā var izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un atbilstošāko piedāvājumu. Kamēr cenas ir zemas, tikmēr lielākoties mēs par saviem rēķiniem tik daudz neuztraucamies. Kad cenas aug, aktīvāk meklējam iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas. Kopumā jāteic, ka kopš tirgus atvēršanas lietotāji kļuvuši izglītotāki un gatavi meklēt risinājumus, kā gudrāk ietaupīt. Turklāt vieni cenšas ekonomēt elektroenerģijas patēriņu, citi maina elektroenerģijas tirgotāju vai veic abas darbības kopā,” stāsta SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadītāja Baiba Vītoliņa uzsver: “Apstākļos, kad elektroenerģija kļuvusi tik dārga, tie ir būtiski izdevumi katrai mājsaimniecībai, tādēļ īpaši jāraugās, lai izvēlētais elektrības tirgotājs, līguma, kā arī norēķinu veids atbilstu elektroenerģijas patēriņa ieradumiem. Ja tiek nolemts mainīt elektroenerģijas tirgotāju, noteikti rūpīgi jāizpēta līgums, kāda būs elektroenerģijas cena, kāds būs tās noteikšanas mehānisms, līguma minimālais termiņš un vai, no tā atkāpjoties, paredzēts līgumsods.”

Nereti iedzīvotāji ir neizpratnē par krasi atšķirīgiem elektroenerģijas rēķiniem. Kāpēc tie atšķiras? Kopējo lietotāja maksājumu rēķinā veido elektroenerģijas cena (kas atkarīga no izvēlētā tirgotāja piedāvājuma), SPRK regulētie un apstiprinātie sistēmas pakalpojumu tarifi, obligātās iepirkuma un jaudas komponentes, kā arī valstī noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Ietekmējošie faktori ir arī patēriņš, elektrotīkla pieslēguma parametri (1 vai 3 fāzes), aizsargātā lietotāja esība mājsaimniecībā.

Mājsaimniecības lietotājam ir iespēja pirkt elektroenerģiju no vairāk nekā desmit tirgotājiem, turklāt izvēlēties trīs atšķirīgu veidu līgumus – līgumu ar mainīgu cenu, līgumu ar fiksētu cenu un līgumu par universālo pakalpojumu. Ar ko tie atšķiras un kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev atbilstošāko?

Fiksētas cenas līgums
Fiksēta cena ir nemainīga noslēgtā līguma noteiktā periodā (tipiski 12 vai vairāk mēnešiem) un neatkarīgi no tā, kad elektroenerģija tiek patērēta – darba dienā, naktī, rīta stundās vai brīvdienās. Līdz ar to lietotājam nav vajadzības regulāri sekot līdzi elektroenerģijas cenu izmaiņām, kā tas ir mainīgas (biržas) cenas gadījumā, kas prasa lietotāju uzmanību pielāgot savus patēriņa paradumus. Tas rada stabilitāti izmaksu prognozējamībā un pasargā gadījumos, kad cena biržā aug, bet vienlaicīgi nedod iespēju ietaupīt, ja biržā cena samazinās.

Tomēr uz ilgāku laiku fiksēta cena līguma darbības laikā var izrādīties augstāka par biržas cenu gadījumos, ja biržā ilgāku laiku cena samazinās. Jābūt arī īpaši vērīgiem līguma slēgšanas brīdī – tirgotāji mēdz iestrādāt tajā tiesības vienpusēji mainīt elektroenerģijas cenu vairākas reizes gadā, piemēram, gadījumos, ja biržā cena ilgstoši ir augsta. Iespējams arī līgumsods par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, mainot produktu vai tirgotāju.

“Laikā, kad enerģijas cenu līmenis palielinās, no lietotājiem visvairāk saņemam sūdzības par fiksētas cenas līgumiem. Piemēram, gadījumos, ja pēc trīs mēnešiem fiksētas cenas pakalpojumam cena tiek palielināta. Visbiežāk gan tirgotāji līgumā paredzējuši iespēju cenu līguma darbības laikā pārskatīt, līdz ar to lietotāji, noslēdzot līgumu, dod piekrišanu iespējamai cenu pārskatīšanai,” norāda A. Ozola, aicinot būt vērīgiem un rūpīgi iepazīties ar līguma nosacījumiem.

Vienlaikus jānorāda, ka ir iespēja izvēlēties starp divām norēķinu metodēm – izlīdzinātais maksājums un rēķins. Vienā gadījumā norēķini notiek pēc faktiskā patēriņa (rēķina summa katru mēnesi ir atšķirīga), otrā – pēc aplēstā patēriņa (rēķina summa katru mēnesi ir vienāda). Tomēr kopējās izmaksas ar abām norēķinu metodēm ir vienādas, jo reizi gadā izlīdzinātajam maksājumam tiek veikts pārrēķins pēc faktiskā patēriņa.

Par starpību, kas radusies starp faktisko un iepriekš aplēsto (prognozēto) patēriņu, attiecīgi tiek palielināti vai samazināti nākamie izlīdzinātie maksājumi. Lai nerastos domstarpības, izlīdzinātā maksājuma gadījumā aicinām rūpīgi sekot savām elektroenerģijas patēriņa izmaiņām un būtisku patēriņa izmaiņu gadījumā informēt tirgotāju, aicinot pārskatīt patēriņa aplēsi (prognozi)!

Mainīgas cenas jeb biržas līgums
Lietotājiem, kuri lielāko daļu elektroenerģijas patērē, sākot no plkst. 23.00 līdz 6.00 vai brīvdienās jebkurā diennakts stundā un kuru elektroenerģijas patēriņš ir virs 400 kWh/mēn., ieguvumi būs būtiski. Vienlaikus elektroenerģijas tirgotājiem norēķini par biržas cenu ir saistīti ar zemākiem riskiem. Līdz ar to administratīvās izmaksas, kas ietver risku samazināšanu, ir zemākas, tādējādi ilgtermiņā biržas cena ir izdevīgāka. Piemērojot savus patēriņa paradumus biržas cenai, proti, patēriņu pārceļot uz laiku, kad elektroenerģija biržā ir lētāka, lietotājiem ir iespējams samazināt savu rēķinu. Būtiski arī, ka tirgotāji šā veida līgumam parasti nepiemēro maksu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

Taču jābūt gatavam uzņemties cenas svārstības riskus, tostarp ilgstoši augstai cenai, ko ietekmē notikumi tirgū, kā arī elektrības cenai regulāri jāseko Nord Pool biržas Latvijas cenu zonā (šī birža darbojas pēc Skandināvijas laika zonas, tāpēc uzrādītais laiks no Latvijas laika atšķiras par stundu). Tajā iespējams redzēt nākamās dienas cenas katrai diennakts stundai. Sekot cenai palīdz aplikācija viedtālruņiem, saņemot arī cenas savā telefonā katru dienu.

Elektroenerģijas cena nakts stundās dažkārt sasniedz pat divas reizes zemāku cenu. Kāpēc tā? Liela daļa patērētāju, tai skaitā energointensīvu ražošanas uzņēmumu, dienas laikā patērē daudz vairāk elektroenerģijas nekā naktī. Tāpēc naktī pieprasījums pēc elektroenerģijas samazinās un vienlaikus samazinās arī cena.

Universālais pakalpojums
Universālā pakalpojuma īpatsvars arvien samazinās. Šeit svarīgi norādīt, ka universālais pakalpojums, 2015.gada 1.janvārī atveroties mājsaimniecību tirgum, tika piemērots visām tām mājsaimniecībām, kas uz to brīdi nebija izdarījušas izvēli par labu citam produktam vai tirgotājam. Universālā pakalpojuma gadījumā elektroenerģijas maksa ir fiksēta 12 mēnešiem un atšķirībā no citu veidu līgumiem neparedz elektroenerģijas cenu pārskatīšanu gada laikā un maksu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Saskaņā ar pastāvošo regulējumu visiem tirgotājiem, kas apkalpo mājsaimniecības, ir pienākums savā piedāvājumā iekļaut arī universālo pakalpojumu.

Jāņem vērā, ka tipiski šis pakalpojums parasti ir dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem, jo tirgotājam tas nozīmē pienākumu sniegt pakalpojumu par nofiksēto cenu 12 mēnešus, bet pa to laiku cenas biržā var krasi mainīties. Tomēr laikā, kad cenas biržā strauji kāpa, šī pakalpojuma lietotāji bija ieguvēji, ņemot vērā, ka tirgotāji universālā pakalpojuma ietvaros nedrīkst pārskatīt cenu.

Pirms elektroenerģijas tirgotāja izvēles SPRK un PTAC iesaka un vērš uzmanību:

  • Pakalpojuma (produkta) maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz 31.datumam, savukārt tirgotāju maiņu – līdz 15.datumam. Ar elektroenerģijas tirgotājiem, kas apkalpo mājsaimniecības, iespējams iepazīties AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē (https://ej.uz/ST_tirgotaji). Bet ar visiem reģistrētajiem elektroenerģijas tirgotājiem (arī tiem, kas apkalpo tikai juridiskas personas vai aktīvu darbību vēl nav izvērsuši) var iepazīties SPRK tīmekļvietnē (https://ieej.lv/registrs). 
  • Ņem vērā sava elektroenerģijas patēriņa apjomu un paradumus. Iespēju salīdzināt tirgotāju piedāvājumus sniedz virtuālie kalkulatori, piemēram, www.energija24.lv vai www.elektroenergija.lv.
  • Kalkulatori neņem vērā visus maksājumu ietekmējošos aspektus. Lai pārliecinātos par izvēlētā piedāvājuma izdevīgumu, salīdzini to ar SPRK izstrādāto indikatoru (https://ieej.lv/Ow3X0), kas norāda vidējo svērto cenu elektroenerģijas tirgū gan mājsaimniecības lietotājiem, gan juridiskām personām. 
  • Noskaidro, vai attiecīgais elektroenerģijas tirgotājs ir pievienojies Būvniecības informācijas sistēmai ALDIS valsts atbalsta sniegšanai atsevišķām elektroenerģijas lietotāju grupām (ne visi elektroenerģijas tirgotāji piedalās atbalsta programmās). Plašāk: www.bvkb.gov.lv.
  • Iepazīsties ar tirgotāju piedāvājumu viņu tīmekļvietnēs un izpēti līgumu projektus. Piemēram, tirgotāji, piedāvājot pievilcīgu cenu, visbiežāk paredz, ka līgumu var slēgt uz garāku termiņu, bet līguma laušanas gadījumā var piemērot sankcijas. Pievērs uzmanību, kādas komponentes tirgotājs ir iekļāvis elektroenerģijas cenā, proti, vai norādītā cena par 1 kWh ietver obligāto iepirkuma komponenti, maksu par elektroenerģijas sadalīšanu un pievienotās vērtības nodokli.
  • Uzrunā izvēlēto komersantu, norādot adresi, kurā vēlies saņemt pakalpojumu.
  • Pēc piedāvājuma saņemšanas rūpīgi izlasi līgumu, pārliecinies, ka tas atbilst vēlamajiem nosacījumiem. Pievērs uzmanību, vai tajā nav iekļauti tev nevajadzīgi papildpakalpojumi. Ņem vērā līgumā iekļautās iespējamās soda sankcijas līguma laušanas gadījumā, kā arī tirgotāja tiesības pārskatīt elektroenerģijas cenu līguma darbības laikā (par to plašāk: https://ieej.lv/KEeKP).
  • Neskaidrību gadījumā vērsies SPRK vai PTAC!