No 1.jūlija SIA “Valmieras ūdens” par 44,7% pieaugs siltumenerģijas tarifs

Print
Siltumenerģija

Ar š.g. 1.jūliju spēkā stāsies jauns SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas jaunais tarifs Valmierā, Valmieras pagasta Viestura laukumā un Burtnieku pagastā būs par 44,7% lielāks – 85,08 EUR/MWh.

Jaunā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa pieaugums no š.g. 1.jūlija saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Savukārt iepirktās siltumenerģija cena, līdzīgi kā citur Latvijā, pieaugusi saistībā ar kurināmā izmaksu pieaugumu dabasgāzei un šķeldai. Līdz ar to jaunajā tarifā iekļautās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajā tarifā iekļautajām, pieaugušas mazliet vairāk par pusi.

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem – AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija” – ir SPRK regulēts tarifs, savukārt no SIA “ITA Ltd” siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu.

Jānorāda, ka SPRK vienlaikus apstiprinājusi arī AS “Valmieras Enerģija” iesniegto noteikto (piedāvāto) ražošanas tarifu, kas arī no 1.jūlija pieaugs par 77,9%, sasniedzot 62,01 EUR/MWh. Jaunajā ražošanas tarifā iekļautās kurināmā izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā iekļautajām, teju trīskāršojušās.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu SIA “Valmieras ūdens” un AS “Valmieras Enerģija” iesniedza SPRK š.g. 30.maijā. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegtos pamatojumus, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Jāvērš uzmanība, ka visiem trim regulētajiem komersantiem – SIA “Valmieras ūdens”, AS “Valmieras Enerģija” un AS “Valmieras piens” – SPRK ir izsniegusi atļauju pašiem noteikt tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā cenas izmaiņu gadījumā komersantiem ir iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt zemākus tarifus. Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 16.06.22.) izskatīšanā ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas jūnija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.