No š.g. 1.jūlija siltumenerģijas tarifs Jelgavā pieaugs par 6,7%

Print
Siltumenerģija

Š.g. 1.jūlijā spēkā stāsies jauns SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Jelgavā būs par 6,7% augstāks – 67,63 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu no SIA “Gren Latvija” koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Tā rezultātā iepirktās siltumenerģijas izmaksas SIA “Gren Jelgava” pieaugušas par 737,1 tūkst. eiro jeb 10,2%.

Siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģiju komersants iepērk no SIA “Gren Latvija” divām koģenerācijas stacijām, kurās siltumenerģija tiek ražota ar šķeldu un dabasgāzi. Attiecīgi iepirktās siltumenerģijas cena no dabasgāzes koģenerācijas stacijas paliek nemainīga.

“Siltumenerģijas tarifu kāpums Latvijā ir vērojams ne vien apdzīvotās teritorijās, kur siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi, bet arī tajās, kur kā kurināmo izmanto biomasu – šķeldu vai granulas. SIA “Gren Jelgava” gadījumā lielākoties lietotājiem nodotā siltumenerģija tiek iepirkta no šķeldas koģenerācijas stacijas, līdz ar to tarifa kāpums, salīdzinot ar citviet spēkā esošiem tarifiem, ir samērīgs. Jāatzīmē, ka, lai gan šķeldas tirgus, salīdzinot ar dabasgāzes piegādēm, nav pakļauts infrastruktūras pieejamības riskiem, tomēr koksnes importa ierobežojumi, īpaši no Baltkrievijas, šķeldas piedāvājumu tirgū ir ietekmējuši būtiski,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SPRK atgādina, ka pakāpenisks šķeldas cenas kāpums tirgū bija vērojams jau kopš 2021.gada rudens, kas skaidrojums ar pieaugošām energoresursu izmaksām, kas sadārdzina šķeldas un granulu ražošanas procesus, gan arī ar lielu šķeldas pieprasījumu Latvijā un Baltijas reģionā, kas šobrīd ģeopolitisko iemeslu dēļ pieaug.

SIA “Gren Jelgava” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SPRK saņēma š.g. 30.maijā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 16.06.22.) izskatīšanā ir 20 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas jūnija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.