Brocēnos no 1.jūlija būs par 3,2% zemāks siltumenerģijas tarifs

Print
Siltumenerģija

Š.g. 1.jūlijā SIA “Brocēnu siltums” stāsies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, ko pirmo reizi izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Jaunais siltumenerģijas tarifs Brocēnos būs 47,22 EUR/MWh jeb par 3,2% zemāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto, un vienlaikus arī viens no zemākajiem valstī.

SIA “Brocēnu siltums” pašlaik piemēro 2009.gadā Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu 48,76 EUR/MWh.

“Jūlijā gaidāmais siltumenerģijas tarifs, salīdzinot ar citu SPRK regulēto siltumapgādes komersantu tarifiem, būs viens no zemākajiem valstī. Tas saistīts ar to, ka iepirktās siltumenerģijas ražošanas procesā galvenokārt tiek izmantota šķelda,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SIA “Brocēnu siltums” tarifā lielāko īpatsvaru no kopējām izmaksām veido iepirktās siltumenerģijas izmaksas (82,9%). Visu patērētājiem nepieciešamo siltumenerģiju uzņēmums iepērk no SIA “Brocēnu Enerģija”, kas ražošanas procesā izmanto šķeldu.

Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu SPRK izdeva atļauju SIA “Brocēnu siltums” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā cenas izmaiņu gadījumā uzņēmumam būs iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, uzņēmumam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, apstiprinātajā tarifu projektā cita starpā samazinātas elektroenerģijas, darba samaksas pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī samazināta peļņa. Rezultātā, salīdzinot ar uzņēmuma sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs samazināts par 5,6%.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Brocēnu siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 16.05.22.) izskatīšanā ir 16 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas maija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.