SPRK apstiprina universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izstrādājusi un apstiprinājusi metodiku, pēc kuras universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzējs turpmāk aprēķinās UPP saistību izpildes tīrās izmaksas.

Jaunā metodika izstrādāta, jo mainījusies tiesību norma, ar kuru Pasta likumā SPRK noteikts deleģējums noteikt tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku. Metodika paredz kārtību, kādā UPP sniedzējs aprēķina UPP tīrās izmaksas, un noteic arī iesniedzamās informācijas kārtību un apjomu, lai SPRK apstiprinātu tīro izmaksu apmēru.

SPRK metodikā ir precizējusi, kāda informācija UPP sniedzējam jāiesniedz kopā ar tīro izmaksu aprēķinu un tā pamatojumu par iepriekšējo kalendāro gadu, ja UPP saistību izpilde ir radījusi zaudējumus, un UPP sniedzējs ir pakļauts netaisnīgam finansiālam apgrūtinājumam. Šī informācija SPRK nepieciešama, lai izvērtētu UPP sniedzēja aprēķinātās tīrās izmaksas. Jaunajā metodikā mainīta arī papildu ieguvuma aprēķināšanas formula, kas precizēta saskaņā ar Pasta likumu.

Metodikas projekta publiskās konsultācijas ilga no š.g. 27.janvāra līdz 11.februārim. Atzinumu SPRK iesniedza VAS “Latvijas Pasts”. Norisinājās arī SPRK organizēta viedokļu saskaņošanas sanāksme, kurā piedalījās VAS “Latvijas Pasts” un Satiksmes ministrijas pārstāvji. Kopumā SPRK saņemti divi komentāri, abi ņemti vērā. Ar priekšlikumu un viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur publicēts arī lēmums.

SPRK atgādina, ka atbilstoši Pasta likumā noteiktajam SPRK nosaka UPP saistības pasta komersantam. Ja UPP saistību izpilde UPP sniedzējam ir radījusi zaudējumus, un tas tiek pakļauts netaisnīgam finansiālajam apgrūtinājumam, UPP sniedzējs ir tiesīgs iesniegt SPRK apstiprināšanai izmaksu aprēķinu un tā pamatojumu par iepriekšējo kalendāra gadu.

Šīs izmaksas aprēķina atbilstoši SPRK noteiktajai tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikai. Tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents (pārbaude ietver arī aprēķinu veikšanai izmantoto datu patiesuma un pamatotības pārbaudi).

UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus, kā arī abonēto preses izdevumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi.

UPP tarifus nosaka pasta komersants, bet apstiprina SPRK. Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu. UPP saistības uz pieciem gadiem – no š.g. 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim – konkursa kārtībā pērn noteiktas VAS “Latvijas Pasts”.