SPRK pilnveido pasta nozares regulējumu; izsludināta publiskā konsultācija

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi noteikumu projektu pasta nozarē, kas apvieno iepriekš divus esošos normatīvos aktus. Noteikumu projekts paredz izmaiņas gan vispārējās atļaujas nosacījumos, gan pasta komersantu reģistrācijas kārtībā. Lai uzzinātu pasta operatoru viedokli, SPRK aicina sniegt priekšlikumus līdz š.g. 18.martam.

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu un precizētu vispārējās atļaujas nosacījumus, pamatojoties uz grozījumiem Pasta likumā, kā arī precizētu kārtību pasta komersantu reģistrēšanai.

Atbilstoši noteikumu projekta piedāvājumam pasta operatoriem, kuri plāno uzsākt pasta pakalpojuma sniegšanu, reģistrācijas paziņojumā būs turpmāk jānorāda informācija par plānotajiem pasta pakalpojumu veidiem, kurus nodrošinās lietotājiem.

Lai rūpētos par lietotāju tiesību ievērošanu, noteikumu projekts paredz, ka pasta operatoriem būs pienākums noteikt pasta sūtījuma savākšanas un piegādes kvalitātes prasības ikvienam pasta pakalpojumam. Vienlaikus pasta operatoriem būs jāpublisko noteikta informācija (piemēram, pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kompensācijas piemērošanas kārtība sūtītājam u.c.) savā tīmekļvietnē vai jānodrošina šīs informācijas pieejamība lietotājam pasta pakalpojuma sniegšanas vietās.

Noteikumu projekts paredz arī pasta komersantiem reģistrēt saņemtās lietotāju sūdzības par sniegtajiem pasta pakalpojumiem, tostarp uzturēt informāciju par sūdzības izskatīšanas rezultātu – pieņemtajiem pasta operatora lēmumiem. Atbilstoši Pasta likumā noteiktajam minēto informāciju pasta operators iesniedz SPRK pēc tās pieprasījuma.

Pasta likums atļauj pasta komersantam nodot pasta pakalpojumu vai to daļu no pakalpojuma sniegšanas citam pasta komersantam. Šī iemesla dēļ SPRK noteikumu projektā ir paredzējusi, ka pasta komersants informē SPRK par pasta komersantu, kam ir nodota pasta pakalpojumu vai to šī pakalpojuma daļēja sniegšana.

Noteikumu projektā precizētas un papildinātas arī citas prasības un nosacījumi. Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz š.g. 18. martam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.