No 1.februāra Jēkabpilī gaidāms siltumenerģijas tarifa kāpums

Print
Siltumenerģija

Ar šī gada 1.februāri spēkā stāsies jauns SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Jēkabpilī, salīdzinot ar piemērojamo tarifu janvārī, būs par 5,8% lielāks – 69,32 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifa pieaugumu ietekmējis kurināmā (dabasgāzes) cenas pieaugums. SIA “Jēkabpils siltums” ir noslēgts dabasgāzes piegādes līgums par mainīgu jeb biržas cenu, kas katru mēnesi ir atšķirīga. Tā rezultātā dabasgāzes izmaksas komersantam ir pieaugušas par 14,6%.

Pateicoties tam, ka SIA “Jēkabpils siltums” ir palielinājušies ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas par 7,2%, jo pieaugusi elektroenerģijas cena, tas ļāvis komersantam kopējo siltumenerģijas tarifa kāpumu samazināt par 0,17 EUR/MWh jeb 4,5%.

“Mēs regulāri iepazīstamies ar siltumapgādes komersantu dabasgāzes piegādes līgumiem. Iepriekš komersanti tipiski izvēlējās fiksētas cenas līgumus, taču šobrīd, kad cenas būtiski svārstās no mēneša uz mēnesi, novērojam agrāk nebijušu tendenci – biežāk izvēlēties biržas cenai piesaistītus dabasgāzes līgumus. Tas saistīts gan ar dabasgāzes tirgotāju piedāvājumu izmaiņām, gan siltumapgādes komersantu mērķi spēt pēc iespējas ātrāk reaģēt uz dabasgāzes cenas samazinājumu vairumtirgū,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jēkabpils siltums” iesniedza SPRK 2021.gada 27.decembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Dabasgāzes nākotnes darījuma cena pērn novembra mēnesim “Trading Hub Europe”* biržā bija 93,13 EUR/MWh, decembrī – 81,11 EUR/MWh, savukārt šogad janvārī – 115,98 EUR/MWh.

Dabasgāzes cena biržā jeb dabasgāzes importa cena ietekmē dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Eiropas biržu cenu indeksus parasti izmanto dabasgāzes cenas referencei, slēdzot piegādes līgumus dabasgāzes importam Latvijā. Šāda dabasgāzes izcenošana ir iecienīta arī gāzes piegādēm mazumtirgū, piemēram, iegādājoties dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK šobrīd izskatīšanā ir 14 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā. Tīmekļvietnē publicēts arī janvāra siltumenerģijas apskats.

* No 2021.gada 1.oktobra Gaspool indekss aizvietots ar Trading Hub Europe indeksu.