SPRK rīko atkārtotu publisko konsultāciju tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi atkārtotu publisko konsultāciju informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē. Atkārtotā konsultācija noris, ņemot vērā tirgus dalībnieku aktīvo iesaisti viedokļu un priekšlikumu sniegšanā noteikumu pilnveidē.

“Turpinot strādāt pie noteikumu projekta, raudzījāmies, lai iesniedzamie dati būtu pēc iespējas plašāk izmantojami SPRK funkciju nodrošināšanai, tostarp arī starptautisko organizāciju, piemēram, BEREC, OECD, ITU, aptaujās, tādējādi samazinot ārpuskārtas datu pieprasījumu biežumu elektronisko sakaru komersantiem,” skaidro SPRK Pakalpojumu datu nodaļas vadītāja Aiga Lipenberga.

Kopumā tika saņemti ap 20 priekšlikumu un viedokļu no pieciem elektronisko sakaru operatoriem, tostarp ārvalsts uzņēmuma “Twilio Ireland Limited”.

Uzklausot tirgus dalībnieku un institūciju viedokli, SPRK ir samazinājusi iesniedzamo informācijas apjomu. No sākotnējiem desmit dokumentiem, kas komersantiem būs jāgatavo, iesniedzami SPRK vien astoņi.

SPRK ir arī precizējusi pieprasāmo informācijas apjomu par interneta pakalpojuma pieejamības rādītājiem adrešu vietās. Tā rezultātā ir nedaudz samazināts iesniedzamo rādītāju apjoms. Lai nodrošinātu komersantu izpratni par rādītāju nozīmi, vienlaikus pieprasījuma veidlapā ir sniegti interneta pieslēguma ātruma rādītāju skaidrojumi.

Jau ziņots, ka izmaiņas informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē paredz papildināt informācijas saturu un detalizācijas līmeni, kas operatoriem turpmāk būs jāņem vērā, iesniedzot informāciju SPRK. Šādas izmaiņas tiek veiktas atbilstoši elektronisko sakaru pakalpojumu attīstības tendencēm, kā arī ņemot vērā starptautisko organizāciju (BEREC, OECD, ITU u.c.) aptaujās noteikto informācijas saturu.

SPRK deleģējumu izstrādāt informācijas iesniegšanas noteikumu projektu nosaka Eiropas Elektronisko sakaru kodekss, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā. Noteikumu projekts varētu stāties spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Sākotnējā konsultācija ar tirgus dalībniekiem par izmaiņām informācijas iesniegšanas noteikumos notika no š.g. 27.maija līdz 28.jūnijam.

Ar atkārtotās konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021.gada 10.decembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv