SPRK apstiprinājusi izmaiņas informācijas iesniegšanas noteikumos

Print
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas noteikumos, kas attiecas uz vispārīgās informācijas iesniegšanu SPRK. Turpmāk regulētiem komersantiem valsts nodevas aprēķins būs jāiesniedz SPRK līdz 15. jūlijam līdzšinējā 15. augusta vietā. Noteikumos veikti arī citi precizējumi.

Grozījumi attiecībā uz nodevas aprēķina termiņa izmaiņām ir nepieciešami, lai uzlabotu SPRK budžeta plānošanas procesu. SPRK ieskatā, informācijas saņemšana par nodevas aprēķinu vienu mēnesi ātrāk nekā līdz šim, ļautu SPRK sagatavot precīzāku ieņēmumu un izdevumu aprēķinu. Tas uzlabos SPRK ikgadējā budžeta pieprasījuma sagatavošanas un iesniegšanas procesa kvalitāti.

SPRK turpmāk būs pienākums regulēt arī depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu, tāpēc noteikumi paredz, ka depozīta sistēmas operatoram būs jāsniedz SPRK informācija par valsts nodevu atbilstoši tā iesniegšanas kārtībai.

Vienlaikus pagājušā gada nogalē sekmīgi noslēdzās AS “Latvijas elektriskie tīkli” un AS “Augstsprieguma tīkls” reorganizācija, pievienojot AS “Latvijas elektriskie tīkli” AS “Augstsprieguma tīkls”. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam operators nav elektroenerģijas sistēmas īpašnieks. Līdz ar to uz AS “Augstsprieguma tīkls” neattiecas īpašnieka tiesības un pienākumi – informācijas sniegšana par valsts nodevas apmēru. SPRK ir svītrojusi attiecīgos punktus no noteikumiem.

Izmaiņas noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā priekšlikumi netika saņemti.