Depozīta sistēma

Print

2019.gada 24.oktobrī Saeima apstiprināja grozījumus Iepakojuma likumā, ar kuriem tika noteikts normatīvais pamats depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā noteiktiem dzērienu iepakojumiem. 2022.gada 1.februārī depozīta sistēma uzsāka savu darbību.

Depozīta sistēmas darbību nodrošina depozīta sistēmas operators (DSO), kuru Valsts vides dienests izvēlas uz 7 gadiem atklāta konkursa kārtībā. DSO dibinātāji un dalībnieki ir dzērienu ražotāji, depozīta iepakotāji un pārstrādātāji.

DSO darbības uzraudzību un kontroli veic Valsts vides dienests.

Regulatora pārziņā ir depozīta sistēmas dalības maksas apstiprināšana, tās pamatotības izvērtēšana un regulējamā pakalpojuma uzraudzība. Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.7 panta noteikto, depozīta sistēmas dalības maksu maksā depozīta iepakotāji DSO par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Tāpat saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.18 pantu Regulatoram jāizskata arī potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp DSO un tirgotājiem vai dzērienu iepakotājiem (ražotājiem un importētājiem) saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, ar kuru DSO tirgotājiem kompensē to izmaksas saistībā ar depozīta iepakojuma pieņemšanu no dzērienu patērētājiem.

Par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas lielumu, kas jānosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu metodiku, savā starpā vienojas DSO un tirgotāji vai to pārstāvošās organizācijas. Šīs apsaimniekošanas maksas izmaksas veido lielāko daļu no depozīta sistēmas dalības maksas izmaksām. Regulators domstarpību risināšanā tiks iesaistīts tikai tad, ja iesaistītās puses strīdus nevēlēsies risināt tiesas ceļā.

Atbilstoši Iepakojuma likumā minētajām prasībām Regulators ir izdevis trīs normatīvos aktus, ar kuriem var iepazīties šeit.

Ar depozīta sistēmā iesaistītā iepakojuma aprites shēmu var iepazīties DSO tīmekļvietnē, ka arī infogrammā, kas parāda Regulatora kompetenci kopējā sistēmā.