Elektronisko sakaru komersanti 2017. gadā ir ievērojuši izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikā noteiktās prasības

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir sagatavojusi ziņojumu, kurā izvērtēts kā elektronisko sakaru komersanti, kuriem ir noteikta būtiska ietekme tirgū, ievēro izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku. Vienlaikus ziņojumā ir iekļauta arī informācija par elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir pienākums piemērot šo metodiku.

2017. gadā pienākums ievērot metodiku bija tādiem komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū kā SIA “Lattelecom”, SIA “Bite Latvija”, SIA ”Latvijas Mobilais Telefons” un SIA ”Tele2”.

Izvērtējot komersantu sniegtos ziņojumus par pakalpojumu izmaksām 2017.gadā, Regulators secina, ka izmaksas aprēķinātas un ziņojumi sagatavoti un iesniegti Regulatoram ievērojot metodikas prasības.

Plašāk – Regulatora ziņojumā par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošana elektronisko sakaru nozarē