Informācija elektronisko sakaru komersantiem par jūlijā un augustā iesniedzamo informāciju Regulatorā

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) informē, ka 2018.gada 29.jūnijā stājušies spēkā grozījumi Informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē, precizējot un papildinot regulāri iesniedzamās informācijas apjomu.

Šobrīd aktuālā iesniedzamā informācija aptver vispārējo informāciju par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē, informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā un mobilā tīklā, kā arī informāciju par aprēķināto valsts nodevu 2019.gadam.

Regulators atgādina, ka informāciju jāiesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu (IIAS), kur nepieciešamo informāciju Regulatoram komersants iesniedz elektroniski, aizpildot veidlapu formas tiešsaistē.

Regulators aicina elektronisko sakaru komersantus ievērot iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus jūlijā un augustā, par ko detalizētāka informācija pieejama infogrammā: