Viesabonē kā mājās režīms Eiropas Savienībā – vai darbojas?

Print
Elektroniskie sakari

Kopš viesabonēšanas režīma “viesabonē kā mājās” ieviešanas pagājuši vairāki mēneši, taču Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) kopā ar mobilo sakaru operatoriem un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem (PTAC) secina, ka mobilo sakaru lietotāji joprojām neizprot “viesabonē kā mājās” būtību.

2017. gada 15. jūnijā stājās spēkā jauna viesabonēšanas sistēma –“viesabonē kā mājās” princips, kas ļauj lietotājiem ceļot Eiropā un maksāt par zvaniem, īsziņām un datu pārraidi par tādām pašām cenām, kā pašmāju mobilo sakaru operators piemēro iekšzemes tarifiem. Tas nozīmē, ka lietotājiem nav jāmaksā papildu maksa par viesabonēšanas pakalpojuma izmantošanu. “Viesabonē kā mājās” princips attiecas vienīgi ceļojot uz Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (turpmāk – EEZ).

Regulators atgādina lietotājiem, ka “viesabonē kā mājās” mērķis ir nodrošināt lietotājiem periodisku viesabonēšanas pakalpojuma izmantošanu Eiropā, nevis pakalpojuma izmantošanu pastāvīgā lietošanā, atrodoties ārzemēs. Periodiska mobilo sakaru pakalpojumu lietošana attiecas gan uz uzturēšanās laiku ārzemēs, gan izmantoto datu, īsziņu un zvanu apjomu. Tas nozīmē, ka “viesabonē kā mājās” princips attiecas uz tiem lietotājiem, kuri pārsvarā dodas atpūtas braucienos, īstermiņa komandējumos, nevis pastāvīgi dzīvo ārzemēs.

Lai novērstu viesabonēšanas pakalpojumu pārmērīgu izmantošanu, ES viesabonēšanas regula dod tiesības operatoram ieviest godīgas lietošanas principus, izmantojot pakalpojumus ES un EEZ viesabonēšanā, nosakot prasības, kuru atbilstību ES regulējumam stingri uzrauga Regulators. Šīs prasības nosaka, ka, lai lietotājs varētu izmantot “viesabonē kā mājās” režīmu, lietotāja uzturēšanās laikam un patēriņam par mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu mītnes zemē ir jābūt lielākam par 50%, nekā uzturēšanās laikam un patēriņam, atrodoties ārzemēs. Ne visi Latvijas mobilo sakaru operatori ir noteikuši šādus nosacījumus, tāpēc Regulators aicina ikvienu mobilo sakaru lietotāju pārliecināties par to, ar kādiem nosacījumiem viesabonēšanas pakalpojumu nodrošina viņa operators.

Regulators vērš lietotāju uzmanību, ka operatoriem ir tiesības pārraudzīt lietotāja paradumus saskaņā ar ES viesabonēšanas regulas nosacījumiem un katra operatora izstrādāto godīgas lietošanas politiku. Tas nozīmē, ka operatoriem ir tiesības vērtēt lietotāja uzturēšanās ilgumu mītnes zemē (Latvijā) un ārzemēs, kā arī sekot līdzi lietotāja patēriņa attiecībai mītnes zemē (Latvija) un ārzemēs - gan mobilo pakalpojumu izmantošanu, gan uzturēšanās ilgumu vienlaicīgi kopā četru mēnešu laikposmā.

Regulators norāda, ka godīgas lietošanas politikas nosacījumi paredz operatora pienākumu informēt lietotāju vismaz 14 dienas pirms brīža, kad beidzas četru mēnešu ilgs periods, kurā lietotājs ir atradies ārpus Latvijas un izmantojis pakalpojumu vairāk ārzemēs, nekā Latvijā (par to, ka lietošanas paradumi neatbilst “viesabonē kā mājās” principam). Lietotājam šajā laikā ir iespēja mainīt savus pakalpojuma lietošanas paradumus. Ja tomēr lietotājs turpina neievērot operatora lūgumu mainīt savus lietošanas paradumus, operatoram ir tiesības piemērot papildu maksu par katru patērēto vienību zvaniem, īsziņām un datiem viesabonēšanā, bet nepārsniedzot 3,2 eiro centus par zvana minūti, 1 eiro centu par īsziņu, un 6,00 eiro par GB. Papildu maksa var tikt piemērota  gan gadījumos, kad lietotājs ir pārsniedzis noteikto zvanu, īsziņu un datu pārraides apjomu, gan gadījumos, kad ir pārsniegts uzturēšanās ilgums.

Latvijas mobilo operatoru komentāri par “Viesabonē kā mājās” ieviešanu:

LMT Biznesa vadības dienesta direktors Vīgants Radziņš: "Mēs, LMT, saviem klientiem piedāvājam patiesu brīvību saziņai Eiropā, nodrošinot plašākas iespējas, kas pārsniedz Regulas prasības. Mēs nekontrolējam to, cik ilgu laiku mūsu klients pavada ārvalstīs, bet tikai to, lai patēriņa apjoms atbilstu godīgas lietošanas principiem – tieši tāpat kā Latvijā. Turklāt saviem klientiem kā vieni no pirmajiem Eiropā piedāvājām iespēju zvanīt arī no Latvijas uz EEZ valstīm vai sazināties starp divām EEZ valstīm bez papildu maksas. Neviens cits Latvijas operators šādu iespēju nepiedāvā, bet, mūsuprāt, tas visprecīzāk atbilst Regulas principam “viesabonēšanā kā mājās”.

“Viesabonē kā mājās” izdevību izmanto lielākā daļa “Tele2” klientu – 2017.gada otrajā pusē mobilo datu patēriņš viesabonēšanā audzis par 550%, izejošo sarunu ilgums – par 429% un izejošo SMS skaits – par 56%. Atverot Eiropu saviem klientiem, sniedzam iespēju baudīt brīvu saziņu visā Eiropā un vienmēr būt tiešsaistē. Taču vēlos piebilst, ka mēs kā operators turpinām maksāt par katru klienta izlietoto megabaitu, norunāto sekundi un aizsūtīto SMS,” stāsta “Tele2” komercdirektors Raivo Rosts.

“Ja vien klients pats nav izvēlējies to reto pieslēgumu, kas mobilo sakaru pakalpojumu lietošanu paredz tikai Latvijā, tad pārsvarā visi “Tele2” tarifi iekļauj neierobežotas sarunas, īsziņas un mobilo internetu ES un EEZ valstīs līdz pat 6 GB mēnesī. Taču ES regula nosaka – klientam jāievēro godīga lietošanas politika, proti, pakalpojums Latvijā jālieto vairāk nekā viesabonēšanā, kā arī Latvijā jāuzturas vairāk nekā ES un EEZ valstīs. Līdz šim brīdim lielākoties visi klienti tā arī dara, pretēji rīkojas vien 0,2% “Tele2” lietotāju,” papildina Raivo Rosts.

“Regulējums “Viesabonē kā mājās” ir ieviesis būtiskas izmaiņas Latvijas iedzīvotāju mobilo sakaru lietošanas paradumos – pieaudzis ne vien viesabonēšanas pakalpojumu lietotāju īpatsvars, bet arī šo pakalpojumu patēriņš. Saskaņā ar mūsu veiktās aptaujas datiem, teju 50% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka šis regulējums ir mainījis viņu mobilo sakaru lietošanas paradumus ceļojot. Minēto apliecina arī BITES dati – kopš pērnā gada jūnija kopējais interneta lietojums un zvanu apjoms viesabonēšanā ES/EEZ starp BITES abonentiem ir palielinājies aptuveni piecas reizes. Šī ir likumsakarīga tendence, ar kuru rēķinājās arī Eiropas Komisija. Ne velti šis regulējums attiecināts uz periodisku uzturēšanos viesabonēšanā un tajā ietverta atruna par godprātīgu mobilo sakaru lietošanu, ja kādā no ES vai EEZ plānots uzturēties ilgāk nekā Latvijā vai mobilo sakaru lietojums šajās valstīs pārsniedz lietojumu mājās pēdējo četru mēnešu laikā. Atsevišķi lietotāji šo niansi nav piefiksējuši, kas var radīt liekus pārpratumus. Lai arī viņu skaits nav liels – janvārī tie bija aptuveni 0,2%,” norāda mobilo sakaru operatora BITE pārstāvis Andis Anspoks.


Regulators aicina izvairīties no negaidītiem pārpratumiem un sekot līdzi savam patēriņa apjomam un uzturēšanās ilgumam ārzemēs, kā arī neskaidrību gadījumā vērsties sākotnēji pie sava operatora, bet ja problēmu neizdodas atrisināt – tad vērsties pie Regulatora. Tādējādi ikvienam lietotājam būs iespēja pašam sevi pasargāt no negaidīti lieliem rēķiniem par mobilo sakaru lietošanu viesabonēšanā.