Izmaiņas noteikumos efektīvākai radiofrekvenču spektra izsoles norisei

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir apstiprinājusi virkni izmaiņu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izsoles kārtības noteikumos. Izmaiņas veiktas, lai sekmētu lietderīgāku un efektīvāku radiofrekvenču spektra izsoles norisi.

“SPRK kopš 2010. gada, kopumā rīkojis 10 izsoles. Ņemot vērā mūsu gūto pieredzi šo izsoļu rīkošanā, saskatījām nepieciešamību precizēt to norises kārtību. Proti, precizēt nosacījumus, lai nodrošinātu izsoles norisi gadījumos, kad vienlaicīgi tiek izsolīti vairāki izsoles priekšmeti, tostarp arī mainot nodrošinājuma naudas maksājumu nosacījumus. Mēs paredzam, ka izmaiņas noteikumos atvieglos pretendentu pieteikšanos dalībai izsolē,” skaidro SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

Noteikumu izmaiņas paredz administratīvā sloga mazināšanu – reģistrācijas iesniegums turpmāk būs jāiesniedz un ar SPRK jāsazinās elektroniski. Vienlaikus, lai paātrinātu izsoles gaitu, noteikta arī elastīgāka izsoles norises un pārtraukumu noteikšanas kārtība vairāksolīšanas laikā.

Izmaiņas noteikumos tika sagatavotas, lai precizētu SPRK pērnā gada 7.jūnija lēmumu „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”, kas nosaka izsoles norises kārtību radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai.

Publiskās konsultācijas laikā par grozījumu projektu SPRK saņēma viedokļus no diviem elektronisko sakaru komersantiem – SIA “BITE Latvija” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”. Priekšlikumi daļēji vai pilnībā tika ņemti vērā, veicot noteikumos vairāk nekā 40 precizējumus.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos SPRK rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar SPRK apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.