Cilvēkresursu vadība

Print

Cilvēkresursu vadība balstās uz Regulatora vīziju, ka Regulators ir uzticams un atvērts, Regulatoram  ir  ekspertīze, kompetence, kā arī Regulators pielieto principu “konsultē vispirms, nevis sodi”. Darba tiesiskajās attiecībās mērķis nodrošināt Regulatora un darbinieku tiesību ievērošanu, savstarpēji cieņpilnu attieksmi darba attiecību veidošanā.