Regulators, organizējot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izsoli, valsts budžetam iegūs 6,5 miljonus euro

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) Ūnijas ielā 45, Rīgā organizēja izsoli par radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu. Izsoles rezultātā kopējā summa, kas nonāks valsts budžetā, ir 6,525 miljoni euro.

Izsolē tika piedāvātas radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā vienam izsoles uzvarētājam. Izsoles uzvarētājs iegūst radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz 10 gadiem (no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim).

Izsoles priekšmeta sākumcena bija 250 tūkstoši euro. Izsoli rīkoja ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas sākumcenas paaugstināšanas solis bija ne mazāks par 25 tūkstoši euro.  

Izsolē pieteicās un piedalījās divi komersanti - SIA „Tele2”  un SIA „Lattelecom”. Izsole notika piecas dienas, izsoles dalībniekiem veicot vairāksolīšanu kopumā 250 izsoles kārtās.

Izsoles komisija veiksmīgi ir pabeigusi savu darbu 11.septembrī plkst.16:45, un apkopo rezultātus, lai virzītu tos apstiprināšanai Regulatora padomes sēdē desmit darba dienu laikā.

Izsoles rezultātā kopējā summa, par kādu tika izsolītas radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības, veido 6,525 miljonus euro, no kuriem saskaņā ar izsoles nolikumu 125 tūkstoši euro jau ir iemaksāti kā izsoles nodrošinājuma nauda. Atlikušo summu uzvarētājam ir jāieskaita valsts budžetā sešu mēnešu laikā no izsoles uzvarētāja apstiprināšanas dienas.

Regulators kopš 2010.gada ir rīkojis deviņas izsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai ierobežotajās joslās.