Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) pilnveidošana un uzturēšana

Print