Starpsavienojumi

Print

Starpsavienojums ir viena un tā paša vai dažādu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko sniedz cits elektronisko sakaru komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas personas, kurām ir piekļuve elektronisko sakaru tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp operatoriem ieviests piekļuves veids.
Info_icon_1.png Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi, tajā skaitā vienošanās, kuras attiecas uz numerācijas atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu uzsākšanas, pabeigšanas un tranzīta tarifiem. Starpsavienojuma līgumu vai tā grozījumu noformē trijos eksemplāros.
izsaukums_0.pngDesmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vai grozīšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram.

Saraksts.pngNoslēgtie starpsavienojuma līgumi

Saraksts.pngStarpsavienojumu shēma

Info_icon_1.png Elektronisko sakaru komersants ievēro nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas lietošanas mērķi un izmantošanas nosacījumus un, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, nodrošina izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskie bezmaksas numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu numerācijas plāniem.
Info_icon_1.png Elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju izsaukt nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpai atbilstošos numurus saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta noslēgtajiem starpsavienojumu līgumiem.
Info_icon_1.png Starpsavienojuma līgumā paredz kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, kad konstatēta krāpniecība, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.
izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersantam aizliegts veikt un veicināt krāpniecību, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu.

Prasības, kuras jāievēro elektronisko sakaru komersantam, kas veic starpsavienojumu, noteiktas:

 

Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram Regulators ir noteicis saistību izstrādāt un publicēt starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, saskaņā ar "Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem" izstrādā un publicē starpsavienojumu pamatpiedāvājumu.