Nākamais solis elektroenerģijas tirgus attīstībā – jauna pakalpojuma ienākšanas nodrošināšana; SPRK izsludina publisko konsultāciju

Print
Elektroenerģija

Latvijas elektroenerģijas tirgus attīstībai jāparedz iespēja tajā ienākt pieprasījuma reakcijas pakalpojumam. Šo pakalpojumu nodrošinātu regulēts komersants – agregators. Lai reģistrētu šī pakalpojuma sniedzējus, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veic izmaiņas noteikumos* un izsludina publisko konsultāciju. 

“Vienkāršiem vārdiem sakot, agregators ir viedais palīgs elektroenerģijas sistēmas līdzsvara uzturēšanai. Proti, tas apzina elektroenerģijas lietotājus, kuri ir gatavi savu patēriņu samazināt vai palielināt kādā noteiktā laika posmā, lai, veicinot kopējās sistēmas efektivitāti, vienlaikus ietaupītu savas finanšu līdzekļus,” skaidro SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs. 

Eiropas Savienības regulējumā agregatori minēti jau agrāk, bet konkrēti definēti 2012.gada direktīvā.** Savukārt pieprasījuma reakcijas pakalpojums definēts tikai šī gada direktīvā***. Tas skaidrojams ar Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu, lai sistēmā pēc iespējas vairāk integrētu atjaunojamos energoresursus.  

J.Negribs situāciju skaidro ar piemēriem: “Kad tīklā veidojas elektroenerģijas iztrūkums, agregators attālināti, piemēram, uz 15 minūtēm maina viedā ledusskapja saldētavas temperatūru, tādējādi samazinot lietotāja elektroenerģijas patēriņu. Rezultātā ieguvējs ir gan lietotājs, gan sistēma kopumā. Vai tieši otrādi, kad tīklā ir elektroenerģijas pārpalikums, un elektroenerģijas cena ir zemāka, palielina uzņēmuma automatizētās ražošanas jaudu, tādējādi palīdzot uzņēmējam samazināt ražošanas izmaksas.”

Lai īstenotu visus priekšnosacījumus agregatoru ienākšanai Latvijā, Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie agregatoru regulējuma ieviešanas, nosakot to tiesības un pienākumus. Savukārt SPRK strādā pie tā, lai nodrošinātu agregatoru reģistrēšanu un uzraudzību.

SPRK publiskajai konsultācijai nodotie grozījumi paredz noteikt reģistrācijas un regulācijas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi citiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Grozījumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 1.janvāris. 

Ar SPRK izstrādāto konsultācijas dokumentu “Par grozījumiem ārējos normatīvajos aktos saistībā ar pieprasījuma reakcijas pakalpojumu” ikviens interesents var iepazīties SPRK mājaslapā: http://bit.ly/35K13KV.

Priekšlikumus un komentārus lūgums iesniegt līdz š.g. 6. decembrim, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv.

 

* Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” un “Informācija iesniegšanas vispārīgie noteikumi

** Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 2.panta 45.punkts

*** Eiropas parlamenta un padomes direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES 2.panta 20.punkts un 17.pants