Kā un ko deklarēt

Print
Shema_deklaracija.png

Komersantam, kurš sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot cita komersanta elektronisko sakaru tīklu un nevar nodrošināt pakalpojuma kvalitātes parametru vērtību noteikšanu, ir pienākums iegūt informāciju par pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām no operatora, kurš faktiski nodrošina elektronisko sakaru tīklu, un iesniegt regulatoram pakalpojuma kvalitātes deklarāciju.

Komersants, kurš veic cita komersanta pakalpojuma tālāk pārdošanu, norāda Regulatoram par šāda pakalpojuma sniegšanu un nodrošina faktiskā pakalpojuma sniedzēja identificēšanu elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā. Par tālāk pārdotu pakalpojumu komersantam nav jāiesniedz pakalpojuma kvalitātes deklarācija, jo ir spēkā faktiskā pakalpojuma nodrošinātāja deklarētās pakalpojuma kvalitātes vērtības.

Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums ir pakalpojums, kas nodrošina runas signālu pārraidi reālā laikā fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā Latvijas teritorijā.
Īsziņu pakalpojums ir elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā.

Lai noteiktu un deklarētu kvalitātes parametru vērtības, ņemot vērā pakalpojumu kvalitātes deklarācijas veidlapā norādītos nosacījumus, komersants veic kvalitātes mērījumus Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem. 

Iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma parametri:

 • ierīkošanas laiks dienās (tikai fiksētam balss pakalpojumam);
 • bojājumu skaits (tikai fiksētam balss pakalpojumam);
 • bojājumu novēršanas laiks stundās;
 • nesekmīgo savienojumu skaits;
 • savienošanas laiks sekundēs;
 • runas pārraides kvalitāte ballēs.

Īsziņu pakalpojuma parametri:

 • nesekmīgi sūtīto īsziņu skaits;
 • īsziņas sūtīšanas laiks sekundēs

Form_1.png Iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma deklarācijas veidlapa

Form_1.png Īsziņu pakalpojuma deklarācijas veidlapa

Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums ir pakalpojums, kas nodrošina televīzijas programmu signālu pārraidīšanu līdz lietotājiem, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu.

Lai noteiktu un deklarētu kvalitātes parametru vērtības, komersants, ņemot vērā pakalpojumu kvalitātes deklarācijas veidlapā norādītos nosacījumus, veic kvalitātes mērījumus Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem.

Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma parametri:

 • ierīkošanas laiks dienās;
 • bojājumu skaits;
 • bojājumu novēršanas laiks stundās;
 • attēla kvalitātes subjektīvais vizuālais vērtējums ballēs.

Form_1.png Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma deklarācijas veidlapa

Interneta pakalpojums ir interneta piekļuves pakalpojums fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā.
Info_icon_1.png Fiksētā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts, ierīkojot pieslēgumu fiksētā vietā (tajā skaitā Wi-Fi pieslēgums). Ar šāda tipa interneta pieslēgumu parasti iespējams nodrošināt stabilākus pakalpojuma kvalitātes rādītājus nekā ar mobilā interneta pieslēgumu.
Info_icon_1.png Mobilā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts mobilo sakaru operatoru tīklos, pārraidot datus starp mobilo ierīci un mobilo sakaru operatora bāzes staciju.

Lai noteiktu un deklarētu kvalitātes parametru vērtības, ņemot vērā pakalpojumu kvalitātes deklarācijas veidlapā norādītos nosacījumus, komersants veic kvalitātes mērījumus Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem. 

Interneta pakalpojuma parametri:

 • ierīkošanas laiks dienās;
 • bojājumu skaits;
 • bojājumu novēršanas laiks stundās;
 • augšupielādes un lejupielādes ātrums megabiti sekundē;
 • latentums milisekundēs;
 • trīce milisekundēs;
 • pakešu zuduma koeficients procentos;
 • pakalpojuma pieejamība procentos.

Form_1.png Interneta pakalpojuma deklarācijas veidlapa