Reģistrēšana

Print

Pirms pasta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas komersantam ir jāreģistrējas Regulatorā, nosūtot Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

Pasta komersanta reģistrācijas paziņojuma veidlapa

Regulatorā reģistrētam pasta komersantam ir tiesības sniegt šādus regulējamos pasta pakalpojumus:

  • tradicionālie pasta pakalpojumi;
  • eksprespasta pakalpojumi;
  • kurjerpasta pakalpojumi;
  • abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Izbeidzot darbību pasta nozarē pasta komersants Regulatoram iesniedz pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas visiem lietotājiem.

Pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

Regulators izslēdz pasta komersantu no pasta komersantu reģistra:

  • pēc pasta komersants darbības izbeigšanas paziņojuma saņemšanas, ja pasta komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;
  • pasta komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu;
  • pasta komersants ir izslēgts no komercreģistra;
  • pasta komersants 12 mēnešu laikā no dienas, kad tas reģistrēts pasta komersantu reģistrā, nav uzsācis pasta pakalpojumu sniegšanu;
  • pasta komersants saskaņā ar Regulatoram Pasta likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā iesniegto informāciju pārskata gadā nav sniedzis pasta pakalpojumus;
  • ja ar Regulatora lēmumu pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus