Pakalpojumu kvalitāte

Print

Regulators, pamatojoties uz likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un  Enerģētikas likumu, uzrauga elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru sniegto elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pakalpojumu kvalitātes pārskats:

Pārskati par pakalpojumu lietotāju sūdzībām: