Biežāk uzdotie jautājumi

Print

Regulatora padomes lēmums Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu" nosaka dokumentus, kurus tarifus veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.
Dažādām izmaksu pozīcijām tie var atšķirties. Jāiesniedz līgumi, rēķini, grāmatvedības kontu apgrozījumu izdrukas, lai tiktu uzskatāmi parādīts, kā veidojas attiecīgā izmaksu pozīcija.

Iesniedzot tarifu projektu, noteikti jāpievieno pavadvēstule, kuru paraksta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas, kurām ir tiesības pārstāvēt iesniedzēju, un  jānorāda plānotais tarifs, tarifa darbības teritorija un vēlamais tarifa spēkā stāšanās laiks.